Gospodarka paliwem biomasowym - relacja z warszatów

Organizatorem specjalistycznych warsztatów "Gospodarka paliwem biomasowym" był Zespół CBE Polska. W trakcie jego trwania omówione zostały m.in. kwestie opomiarowania i próbkowania, procedury rozliczania czy nowa kwalifikacja prawna biomasy.

Gospodarka paliwem biomasowym - relacja z warszatów

Prowadzący warsztaty "Gospodarka paliwem biomasowym" - dr Zdzisław Muras wyjaśniał wszelkie wątpliwości licznie przybyłych przedsiębiorców. Kilkudziesięciu uczestników, dyskutowało m.in. na temat sposobów uwierzytelniania, weryfikacji dostaw paliw biomasowych oraz opomiarowania biomasowych źródeł i instalacji wytwórczych w zależności od technologii wytwarzania.

"Impulsem do organizacji spotkania jest wciąż rosnące zainteresowanie zagadnieniami kwalifikacji i rozliczania biomasy na cele energetyczne" powiedziała Maria Przekopowska, dyrektor zarządzający CBE Polska.

"Duża część problemów, jakie pojawiły się na omawianym warsztacie wypłynęła podczas debat odbywających się na organizowanym przez nas co roku Międzynarodowym Forum spalania biomasy na AGH w Krakowie. Na Forum przyjeżdża do nas blisko pół tysięczne audytorium praktyków, więc problemy jakie pojawiają się w dyskusjach  realnie odzwierciedlają zapotrzebowanie całej branży energetycznej. Tematy, które pojawiają się najczęściej, są dla inspiracją do organizacji specjalistycznych warsztatów i spotkań w tematyce biomasy, przez kolejne miesiące" dodała Maria Przekopowska. 

Wykorzystanie paliw biomasowych do produkcji energii i ciepła w Polsce systematycznie wzrasta. Jest to związane m. in. z restrykcyjnymi wymogami Komisji Europejskiej względem zwiększania udziału OZE w krajowym systemie produkcji energii. By dana partia energii wytworzona z biomasy była jednak uznana za energię OZE, istnieje szereg wymogów i procedur które muszą zostać spełnione przez przedsiębiorstwo energetyczne.

źródło i zdjęcie: spalaniebiomasy.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT