Ruszamy z budową domu. Co przygotować?

Po załatwianiu podstawowych formalności związanych z budową, wyborem projektu czy systemu jej prowadzenia, przechodzimy do działań pozwalających na fizyczne rozpoczęcie robót. Jednak i teraz czeka nas konieczność przeprowadzenia szeregu kroków organizacyjnych dostosowanych do warunków lokalnych i formy realizacji inwestycji. Powinniśmy też przyjąć wstępny harmonogram wykonywania poszczególnych etapów budowy i ustalić optymalny termin rozpoczęcia prac.

Ruszamy z budową domu. Co przygotować?

Kiedy zacząć roboty budowlane?

Cykl budowlany może być czasowo bardzo zróżnicowany, zależnie od przyjętej technologii i formy prowadzenia robót. Często pojawiają się też nieprzewidziane opóźnienia spowodowane czynnikiem ludzkim, pogodą czy problemami technicznymi.

Ze względów organizacyjnych i wykonawczych istotny jest taki moment rozpoczęcia robót, który zapewnia doprowadzenie inwestycji przynajmniej do stanu zamkniętego przed nastaniem niesprzyjających warunków do prowadzenia robót na zewnątrz - niskie temperatury, opady, krótki dzień - co umownie można określić na początek listopada.

W przeciętnych warunkach czas potrzebny do uzyskania stanu przykrycia domu jednorodzinnego dachem najczęściej nie przekracza 4 miesięcy, zatem wejście na budowę powinniśmy planować nie później niż na maj-czerwiec.

Rozpoczęcie budowy powinno być zaplanowane nie później niż na maj-czerwiec.
Rozpoczęcie budowy powinno być zaplanowane nie później niż na maj-czerwiec. Fot. A. Papliński.

Istotnym czynnikiem wpływającym na termin rozpoczęcia robót jest stan i rodzaj gruntu na działce i na nieutwardzonej drodze dojazdowej, zależny głównie od stopnia nawodnienia powstałego po wiosennych roztopach. W grząskim podłożu mogą utknąć pojazdy dowożące ciężkie materiały, a prowadzenie robót fundamentowych w zalewanym wykopie będzie trudne lub wręcz niemożliwe.

Zanim ruszymy z budową musimy poczynić odpowiednie przygotowania, zapewniające techniczne i socjalne warunki dla pracowników czy bezpieczne przechowywanie zgromadzonych materiałów. Zakres przygotowań niezbędnych do rozpoczęcia budowy zależeć będzie w znacznym stopniu od formy prowadzenia robót - czy decydujemy się na realizację inwestycji tzw. sposobem gospodarczym, czy też zlecamy firmie budowlanej kompleksowe wykonawstwo.

Zapewniamy niezbędne media

Prowadzenie robót budowlanych wymaga przynajmniej zapewnienia dostępu do prądu oraz czystej wody. Najkorzystniejsza sytuacja będzie oczywiście w przypadku wcześniejszego doprowadzenia tych mediów do granicy działki, o co powinniśmy zadbać nawet tuż po zakupie działki.

W przypadku możliwości podłączenia się do sieci elektroenergetycznej w miejscowym zakładzie energetycznym składamy wniosek o wykonanie przyłącza, które początkowo będzie miało status budowlanego (inna taryfa rozliczeniowa), a po pobudowaniu domu można będzie przekształcić je w przyłącze docelowe.

Koszt przyłączenia przy niewielkiej odległości są zryczałtowane i zależą od zgłoszonej mocy nominalnej przyłącza. Zależnie od warunków technicznych budowane jest jako kablowe zlokalizowane w granicy posesji lub napowietrzne z doprowadzeniem sieci zasilającej, np. poprzez tymczasowy słup.

Prowizoryczne złącze na słupie do wykonania tymczasowego przyłącza energetycznego napowietrznego
Prowizoryczne złącze na słupie do wykonania tymczasowego przyłącza energetycznego napowietrznego. Fot. M. Błażejewski.

W przypadku przyłącza kablowego należy dokładnie ustalić jego lokalizację niekolidującą, np. z przyszłym wjazdem na posesję, gdyż z reguły pozostaje tam na stałe. Jednak samo przyłącze nie wystarczy.

Do zasilania urządzeń podczas budowy potrzebna będzie tzw. rozdzielnica budowlana wyposażona w konieczne zabezpieczenia i gniazda przyłączeniowe. W rejonach o słabo rozbudowanej sieci elektroenergetycznej możliwość podłączenia się do niej może być kłopotliwa, gdy plany jej rozbudowy przewidują odległe terminy realizacji.

Na czas budowy będziemy musieli wtedy posłużyć się własnym agregatem prądotwórczym, a w sprawie docelowego podłączenia powinniśmy negocjować z zakładem energetycznym, np. poprzez udział w kosztach budowy.

Z uzyskaniem dostępu do wody wodociągowej, gdy w pobliży przebiega taka sieć nie powinniśmy mieć problemów - z wnioskiem o umożliwienie podłączenia się do sieci zwracamy się do lokalnego zakładu wodociągowego, a przyłącze wykonywane jest do studzienki wyposażonej w wodomierz.

Przy braku możliwości skorzystania z sieci wodociągowej, zależnie od warunków wodno-gruntowych i perspektyw w rozbudowie lokalnej infrastruktury, decydujemy się na wykonanie własnej studni - tymczasowej na czas budowy lub docelowej, np. głębinowej.

Tymczasowo do czasu podłączenia do wodociągu możemy wykorzystać, np. wypożyczony beczkowóz lub przewoźny zbiornik paletowy IBC.

Zaplecze socjalne i magazynowe

Nawet przy zatrudnianiu do prac budowlanych miejscowych pracowników powinniśmy zapewnić możliwość korzystania z toalety, umycia rąk czy spożycia posiłku w przerwie śniadaniowej. Oczywiście w początkowej fazie budowy warunki są raczej spartańskie, ale zależnie od lokalizacji placu budowy trzeba przynajmniej postawić tzw. sławojkę lub zamówić serwis toalet przenośnych toi-toi.

W przypadku ekip przyjezdnych - jeśli nie korzystają z pobliskich kwater pracowniczych - do celów noclegowych można wypożyczyć kontener socjalny. Musimy również zapewnić miejsce przechowywania wrażliwych na warunki pogodowe materiałów, stawiając np. prowizoryczną szopę lub kupiony albo wynajęty namiot magazynowy.

Montaż tymczasowego ogrodzenia

Przepisy wymagają, aby teren budowy był zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Nie precyzują jednak wymogów w zależności od lokalizacji budowy. W miejscach uczęszczanych przez wiele osób ogrodzenie powinno uniemożliwiać fizyczne wejście. Możemy to zrobić w postaci ogrodzenia tymczasowego (np. postawionego z żerdzi z rozpiętą tanią siatką leśną). Na bezludziu wystarczy zasygnalizować lokalizację budowy i poprzez wydzielenia placu budowy, np. taśmą ostrzegawczą.

Z reguły do czasu zakończenia budowy stanu surowego otwartego nie decydujemy się na budowę ogrodzenia stałego - zwłaszcza od frontu - gdyż może to ograniczać możliwości manewrowania dużymi pojazdami dowożącymi materiały budowlane.

Przygotowanie terenu pod budowę

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, w obrębie powierzchni zabudowy przyszłego domu, powinniśmy usunąć warstwę roślinną na obszarze o ok. 2 m większym niż obrys budynku i ewentualnie zniwelować obszar całej działki.

Wstępnie sami możemy wyznaczyć miejsce, na jakim stanie budynek, korzystając z planu zagospodarowania posesji. Wyrównane i pozbawione roślinności podłoże gruntowe ułatwi wyznaczenie lokalizacji fundamentów domu. Do tych prac ziemnych wynajmujemy z reguły spycharko-ładowarkę i zależnie od potrzeb zgarnięty grunt rozplantowujemy na działce lub wywozimy.

Do prac ziemnych wynajmujemy z reguły spycharko-ładowarkę
Do prac ziemnych wynajmujemy z reguły spycharko-ładowarkę. Fot. Vena / forum.budujemydom.pl.

Wytyczenie fundamentów

Formalne rozpoczęcie budowy inicjuje geodeta, wytyczając charakterystyczne punkty zarysu fundamentów w terenie. Utrwala je kołkami wbitymi grunt, choć lepszym rozwiązaniem będzie równoczesne ustawienie tzw. ław sznurowych, co uchroni przed popełnieniem błędów pomiarów podczas wykonywania wykopu pod fundamenty.

Dlatego w praktyce geodetę wzywamy wtedy, gdy na placu budowy są pracownicy przygotowujący się do budowy fundamentów.

Korzystając z obecności geodety, powinny też być wyznaczone granice działki. Jeśli jednoznacznie nie można określić ich przebiegu, np. na podstawie słupków geodezyjnych, palików czy sąsiadujących ogrodzeń.

Wytyczanie fundamentów
Wytyczanie fundamentów. Fot. T. Rybarczyk.

Jeśli brak jest punktów geodezyjnego wytyczenia działki, to trzeba będzie rozpocząć procedurę wznowienia granic, aby uniknąć ewentualnych konfliktów w właścicielami sąsiednich nieruchomości. Geodeta po wytyczeniu fundamentów dokonuje pierwszy wpis w dzienniku budowy.

Autor: Cezary Jankowski

Opracowanie: Klaudia Tomaszewska 

Zdjęcie otwierające: L. Jampolska

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT