Dobór izolacji fundamentów do warunków gruntowych

Według obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego w Polsce, inwestorzy nie są zobowiązani do przeprowadzenia badań geotechnicznych przed rozpoczęciem budowy. Jednakże w pewnych sytuacjach, projekt budowlany wymaga danych, które można uzyskać tylko dzięki takim badaniom.

Dobór izolacji fundamentów do warunków gruntowych

Badania geotechniczne dostarczają istotnych informacji o charakterystyce gruntu, w tym o jego rodzaju, parametrach geotechnicznych oraz poziomie wód gruntowych na danym terenie.

Prawidłowe wyniki badań mogą zapobiec takim problemom jak pęknięcia ścian czy zawilgocenie fundamentów. Badania te odbywają się dwuetapowo: najpierw w terenie (poprzez pobieranie próbek gruntu i dokonywanie pomiarów), a potem w laboratorium (analiza próbek i określenie ich parametrów geotechnicznych).

Znajomość właściwości gruntu umożliwia wybór odpowiedniej metody izolacji.

W Polsce do najczęściej spotykanych rodzajów gruntów należą:

Grunty przepuszczalne – wyróżniają się wysoką zdolnością do przepuszczania wody, co jest typowe dla żwirów i piasków. W przypadkach, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, istnieje znaczące ryzyko dla konstrukcji.

Aby temu przeciwdziałać, zaleca się użycie cienkich warstw izolacji wodoodpornej, opartej na folii fundamentowej lub geomembranie.

Grunty spoiste – charakteryzują się ograniczoną przepuszczalnością wody. Woda deszczowa lub gruntowa zatrzymująca się w warstwach tych gruntów może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa budowli.

W przypadku fundamentów, które są stale narażone na działanie wilgoci, kluczowe jest zastosowanie ciężkiej izolacji oraz systemu drenażowego.


Źródło i zdjęcia: Gutta

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT