Fundamenty domu - z czego je zbudować? Poradnik eksperta

Budowa domu to wyzwanie, które wymaga starannego doboru materiałów na każdym etapie. Jednym z kluczowych elementów konstrukcji są ściany fundamentowe. Firma Uciechowski podpowiada, z jakich materiałów można je wykonać, aby były trwałe i spełniały wszystkie wymogi techniczne.

Fundamenty domu - z czego je zbudować? Poradnik eksperta

Z naszego artykułu dowiesz się, kiedy warto zastosować bloczki betonowe, a kiedy lepiej sięgnąć po keramzybetonowe, czy pustaki zasypowe.

Poznasz również najczęstsze błędy popełniane przy pracach fundamentowych i dowiesz się, jak ich unikać, aby zapewnić swojemu domowi solidne fundamenty.

Materiały wykorzystywane do budowy ścian fundamentowych:

  • Bloczki betonowe - wykonane z betonu wysokiej jakości, cechują się dużą wytrzymałością na ściskanie i niską nasiąkliwością, jednak nie zapewniają izolacji termicznej.
  • Bloczki keramzybetonowe - lepsza izolacja cieplna, ale niższa wytrzymałość i większa wrażliwość na działanie wody. Nie są zalecane na fundamenty budynków, gdzie wody gruntowe mogą okresowo sięgać powyżej ław fundamentowych.
  • Beton - bardzo wytrzymały i skutecznie zabezpieczający przed przenikaniem wody, idealny do budynków podpiwniczonych. Można go dodatkowo uszczelnić specjalnymi dodatkami, jednak wymaga pracochłonnego deskowania.
  • Pustaki zasypowe - ustawiane i wypełniane mieszanką betonową, pełnią funkcję tzw. szalunku traconego, który nie wymaga demontażu po stwardnieniu betonu.
  • Kształtki styropianowe - podobne do pustaków zasypowych, ustawiane i wypełniane mieszanką betonową. Po związaniu betonu tworzą ścianę betonową z obustronną izolacją styropianową, również działającą jako szalunek tracony.

Błędy popełniane przy pracach fundamentowych

Zignorowanie warunków gruntowo-wodnych

Posadowienie budynku musi być dostosowane do warunków gruntowo-wodnych na działce. Dotyczy to wszystkich projektów, w tym także katalogowych, które często wymagają adaptacji, gdyż zakładają przeciętne, korzystne warunki posadowienia.

Niedostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do poważnych problemów, takich jak zalewanie piwnic, pękanie ścian, a nawet katastrofa budowlana.

Przed rozpoczęciem budowy warto porozmawiać z sąsiadami o ich doświadczeniach z posadowieniem domów, poziomem wody w studniach oraz występowaniem zalewania piwnic.

Choć warunki posadowienia mogą się różnić nawet na sąsiednich działkach, cenne informacje od przyszłych sąsiadów mogą być nieocenione dla planującego budowę inwestora.

Jeśli warunki na działce budzą wątpliwości (np. teren podmokły, niestabilna skarpa, zasypany staw, dawne wysypisko śmieci), należy zlecić badania geotechniczne i ich wyniki przedstawić projektantowi domu.

Niezabezpieczenie wykopów

Niezabezpieczony wykop to jedno z najpoważniejszych zaniedbań na budowie. Stanowi zagrożenie nie tylko dla pracowników, ale także dla osób postronnych, zwłaszcza dzieci, które często traktują źle ogrodzony plac budowy jak miejsce zabaw.

Wypadki spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem wykopów są dość częste, ponieważ zagrożenie związane z niestabilnym gruntem nie jest intuicyjnie odczuwalne. Największe niebezpieczeństwo stanowią głębokie wykopy o pionowych ścianach, gdzie najłatwiej o osunięcie się ziemi.

Ryzyko to zwiększa się przez nadmierne obciążenie krawędzi wykopu spowodowane bliskością poruszających się pojazdów lub zmagazynowanych materiałów budowlanych. Dlatego nie należy przejeżdżać pojazdami ani składować materiałów bliżej niż 0,5–1 m od krawędzi wykopów.

Niestaranne wykonanie deskowania fundamentów

Dokładne wykonanie deskowań jest kluczowe dla zachowania zgodnych z projektem wymiarów i kształtów fundamentów, które są podstawą dla konstrukcyjnych elementów budynku, takich jak ściany, słupy, kominy, kominki czy schody.

Niewłaściwe wykonanie deskowań prowadzi do niedokładności wymiarowych, co może utrudniać nie tylko murowanie ścian i betonowanie słupów żelbetowych, ale także późniejsze prace, takie jak ocieplenia czy wykończenie cokołów.

Prawidłowość wykonania deskowań powinna być koniecznie sprawdzona przez kierownika budowy.

Niewypoziomowanie fundamentu

Niewypoziomowany fundament stanowi nieodpowiednie podłoże do wykonania izolacji przeciwwilgociowych, co może obniżyć ich skuteczność. Dodatkowo, utrudnia to murowanie pierwszych warstw ścian nadziemia.

Niewielkie nierówności można zniwelować, układając pierwszą warstwę cegieł, bloczków lub pustaków na grubszej warstwie zaprawy. W przypadku większych niedokładności, wierzch fundamentu należy wyrównać warstwą mocnej zaprawy cementowej.

Pozostawienie resztek ziemi w obrębie fundamentów

Warstwa ziemi roślinnej musi być starannie usunięta spod całej powierzchni budynku. Jej pozostałości sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów, w tym grzybów, które mogą zaatakować podłogi i ściany.

Humus zawiera zarodniki grzybów oraz substancje organiczne, które są dla nich pożywką, a także kumulują wilgoć. Usunięty humus należy zastąpić czystym jałowym piaskiem lub ubitym gruzem.

Przechowanie ziemi roślinnej na czas budowy na niewysokiej hałdzie pozwoli na jej późniejsze wykorzystanie w ogrodzie.


Źródło i zdjęcia: Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT