Najbardziej zrównoważona energia to energia zaoszczędzona

Zobacz film - najbardziej zrównoważona energia to energia zaoszczędzona.

Odpowiednie ocieplenie budynków pozwoliłoby znacznie zmniejszyć ilość energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia oraz ograniczyć emisje CO2. Pomogłoby to Unii Europejskiej osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 r.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju: https://www.paroc.pl/odpowiedzialnosc

Film: Paroc

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT