Viessmann-serwis.pl - nowa platforma serwisowa

Nowa platforma serwisowa - www.viessmann-serwis.pl powstała w odpowiedzi na nieustannie rosnące wymagania użytkowników urządzeń marki Viessmann.

Viessmann-serwis.pl - nowa platforma serwisowa

Viessmann wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i do oferowanych dotychczas produktów i usług dołącza nowoczesną platformę - Serwis Online.

Na stronie internetowej viessmann-serwis.pl klienci mogą znaleźć dane adresowe firm instalacyjnych uprawnionych do pierwszych uruchomień, jak również firm serwisowych świadczących usługi w zakresie bieżącej obsługi oraz corocznych przeglądów urządzeń.

Na stronie viessmann-serwis.pl są dostępne również wszelkie informacje dotyczące aktualnych cen katalogowych produktów oraz cała dokumentacja techniczna poszczególnych systemów grzewczych. Największą zaletą platformy Serwis Online jest szybkość i precyzyjność informacji zwrot­nej, dostosowanej do konkretnego urządzenia, bez konieczności przeglądania pozostałych materiałów. Podając numer fabryczny urządzenia oraz oznaczenie kodu usterki, klienci będą mogli otrzymać informację o jej przyczynie oraz instrukcję, jak należy postępować w celu jej usunięcia.

Serwis Online wykorzystuje wszystkie możliwe do zastosowania osiągnięcia techniczne, w tym usługi internetowe oraz system transmisji danych za pośrednictwem platformy SMS. Dzięki temu dostęp klientów do informacji zwią­zanych z planowanym zakupem urządzenia grzewczego, jego uruchomieniem i późniejszą eksploatacją jest możliwy o każdym czasie i z każdego miejsca, bez konieczności osobistego kontaktu z przedstawicielami firmy.

Tworząc Serwis Online, Viessmann realizuje jeden z priorytetów swojej działalności, jakim jest długofalowa opieka techniczna, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytko­wania produktów marki Viessmann w całym okresie ich eksploatacji. W ten sposób firma dostosowuje swoje usługi do oczekiwań wszystkich klientów.

źródło i zdjęcie: informacja prasowa

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT