Wyłoniono 21 zielonych technologii projektu GreenEvo

Do II edycji projektu GreenEvo zostało zgłoszonych 36 rozwiązań. Z tego aż 21 zielonych technologii dostało możliwość podboju rynków zagranicznych oraz ofertę doradczo-szkoleniową projektu GreenEvo, która umożliwi rozwój polskich zielonych technologii na rynkach międzynarodowych.

Wyłoniono 21 zielonych technologii projektu GreenEvo

W ramach II edycji projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii, 21 zielonych technologii ma szanse na kompleksowy rozwój i promocję za granicą. Są to m.in. nowatorska metoda unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, suszarnia odpadów ściekowych czy systemy lamp solarnych.

Wśród zakwalifikowanych do udziału w projekcie technologii znalazły się rozwiązania z zakresu:

  • energii odnawialnej,
  • energooszczędności,
  • gospodarki wodno-ściekowej,
  • gospodarki odpadami
  • ochrony powietrza.

Są to m.in. nowatorska metoda usuwania odpadów niebezpiecznych, suszarnia odpadów ściekowych czy systemy lamp solarnych. Podczas kwalifikacji technologii do udziału w projekcie, brane pod uwagę były jedynie wdrożone rozwiązania. Ocenie podlegało czy dana technologia wspiera szeroko rozumianą ochronę środowiska oraz czy rozwiązanie jest sprawdzone, tzn. funkcjonuje na rynku i czy jest wdrożone u rzeczywistych klientów. Istotnymi kryteriami były także wkład w rozwój rodzimej myśli technologicznej i możliwości eksportowe.

Wyłonione 21 zielone technologie projektu GreenEvo, przez kolejne miesiące będą wspierane m.in. poprzez indywidualne doradztwo w zakresie transferu technologii, a także możliwość pozyskiwania funduszy i promocję, otrzymają możliwość udziału w szeregu szkoleń (dotyczących m. in. międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, techniki profesjonalnej prezentacji oraz sprzedaży, instrumentów wsparcia publicznego dla firm i ich zielonych technologii).

W celu zapewnienia efektywnej realizacji projektu Ministerstwo Środowiska pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty. W tym roku, przy realizacji II edycji projektu GreenEvo, ministerstwo chce jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z resortami gospodarki i spraw zagranicznych.

Ponadto planowane jest połączenie działań realizowanych w ramach w/w projektu z inicjatywą Unii Europejskiej - Programem Wstępnym Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV). ETV to narzędziem, które ma na celu przede wszystkim umożliwienie wdrażania na rynku innowacyjnych technologii środowiskowych przez weryfikację rzetelności deklaracji dostawców tych rozwiązań.

źródło i zdjęcie: GreenEvo.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT