Już III edycja Projektu GreenEvo

Inauguracja III edycji Projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii, miała miejsce 24 kwietnia 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie. Przy tej okazji odbyło się także szkolenie wprowadzające dla uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.

Już III edycja Projektu GreenEvo

Uczestników drugiego etapu III edycji Konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii uroczyście przywitał Minister Środowiska Marcin Korolec. Minister zaznaczył, iż laureaci wcześniejszych edycji konkursu odnosili znaczące sukcesy na rynkach międzynarodowych czego również życzył tegorocznym uczestnikom

Podczas szkolenia wprowadzającego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami wsparcia udzielanymi przez Akcelerator Zielonych Technologii. Zostały również omówione zasady współpracy z reprezentantami Ministerstwa Środowiska oraz innych instytucji administracji publicznej.

Szkolenie inauguracyjne było punktem wyjścia dla przygotowania poszczególnych zadań, dotyczących technologii zgłaszanej w konkursie GreenEvo. Dokumenty opisujące technologię, rynek i plany ekspansji zagranicznej firmy, będą wykorzystywane jako element oceny w konkursie GreenEvo.

Do czasu wyłonienia laureatów III edycji Projektu GreenEvo, przedstawiciele firm będą również uczestniczyć w szeregu szkoleń, dotyczących m in.: międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, technik prezentacji oraz technik sprzedaży. Ponadto spotkają się z przedstawicielami instytucji publicznych celem uzyskania informacji o instrumentach wsparcia transferu technologii za granicę.

źródło i zdjęcie: greenevo.gov.pl


Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT