Ostatnie dni rejestracji w konkursie GreenEvo

Tylko do 9 marca 2012 r. można składać wnioski w trzeciej edycji konkursu GreenEvo - Akceleratora Zielonych Technologii. Laureaci konkursu otrzymują rządową pomoc w promocji na kluczowych rynkach zagranicznych.

Ostatnie dni rejestracji w konkursie GreenEvo

Laureaci GreenEvo - Akceleratora Zielonych Technologii będą uczestniczyć w rządowych misjach gospodarczych oraz międzynarodowych seminariach i konferencjach dotyczących rynku zielonych technologii. Otrzymają też indywidualne wsparcie doradcze i merytoryczne ze strony ekspertów.

"Zachęcam do składania wniosków. Uczestnicy poprzednich edycji poprawili swoje wyniki finansowe, 60% z nich udoskonaliło wykorzystywane technologie, a 18% uruchomiło nawet nowe zakłady produkcyjne. Warto wykorzystać tę szansę" podkreśla Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Przy realizacji projektu Ministerstwo Środowiska oraz laureaci będą współpracować m.in. z resortami gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, a także Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym RP oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zwycięstwo w konkursie mogą liczyć projekty na wysokim poziomie naukowym, a jednocześnie nowoczesne, użyteczne i posiadające potencjał eksportowy. Do konkursu można zgłaszać rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także wspierające oszczędność energii i materiałów oraz technologie sprzyjające ochronie klimatu. W trzeciej edycji GreenEvo uzupełniono szczegółową listę obszarów technologicznych o rozwiązania dla przemysłu wydobywczego oraz systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym.

Nabór wniosków do konkursu rozpoczął się 2 stycznia br., zostały już ostatnie dni rejestracji w projekcie, która kończy się 9 marca br.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem greenevo.gov.pl.

źródło: mos.gov.pl
zdjęcie: greenevo.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT