Enea inwestuje w odnawialne źródła energii

Podstawowe kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Grupie Enea to projekty wiatrowe i biogazownie. Plan zakłada uruchomienie do 2020 roku elektrowni wiatrowych o mocy 250-300 MW i biogazowni o mocy 40-60 MW. Podstawowe kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Grupie Enea to projekty wiatrowe i biogazownie.

Enea inwestuje w odnawialne źródła energii

Plan inwestycji w odnawialne źródła energii zakłada uruchomienie do 2020 roku elektrowni wiatrowych o mocy 250-300 MW i biogazowi o mocy 40-60 MW. Zainstalowane moce wytwórcze Grupy Enea wynoszą dziś 2939 MW, z czego 57 MW pochodzi z elektrowni wodnych a 2,2 MW uzyskiwana jest w biogazowi w Liszkowie.

Udział energetyki odnawialnej liczony wielkością mocy wynosi więc około 2 proc. Taki też jest udział energii pochodzącej z ekologicznych źródeł w produkcji ogółem. Wynik ten w dużej mierze jest rezultatem produkcji energii we współspalaniu. W ciągu trzech kwartałów 2010 roku Elektrownia Kozienice wyprodukowała ok. 9,2 mln MWh energii elektrycznej, z tego we współspalaniu ok. 0,2 MWh. W tym samym okresie produkcja energii w elektrowniach wodnych wyniosła ok. 0,1 MWh, w biogazowi w Liszkowie ok. 5,7 tys. MWh.

Podstawowe kierunki rozwoju OZE w Grupie Enea to projekty wiatrowe i biogazownie. Plan zakłada uruchomienie do 2020 roku elektrowni wiatrowych o mocy 250-300 MW i biogazowi o mocy 40-60 MW. Trwają intensywne prace nad projektami wiatrowymi, jeszcze w tym roku Enea zamierza uruchomić farmę wiatrową. Grupa stawia na pozyskiwanie i akwizycję projektów już istniejących, w różnej fazie rozwoju. W tym roku kontynuowana jest również budowa bloku kogeneracyjnego na biomasę w Pile.

"Energetyka odnawialna to inwestycje długofalowe. Dla biogazowi czas liczony od rozpoczęcia projektu do uruchomienia instalacji wynosi 2-3 lata, w przypadku elektrowni wiatrowych ten okres jest jeszcze dłuższy" podkreśla Maciej Owczarek, prezes Enea SA.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT