Już 3000 MW mocy z energetyki odnawialnej w Polsce

Dzięki wzrostowi mocy w energetyce odnawialnej o 500 MW, na koniec 2011 r. całkowita moc zainstalowana wynosi już ponad 3000 MW. Jak wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki, największy odsetek mocy pochodzi z energetyki wiatrowej.

Już 3000 MW mocy z energetyki odnawialnej w Polsce

Z bilansu poziomu mocy zainstalowanych w energetyce odnawialnej w Polsce wyliczanego przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że w 2011 roku wzrosła ona o 525,620 MW. Na koniec minionego roku moc zainstalowana energetyki odnawialnej w Polsce wynosiła 3082,043 MW.

Do osiągnięcia ponad 3000 MW mocy z energetyki odnawialnej w Polsce w największym stopniu przyczyniły się inwestycje w energetykę wiatrową. Na koniec 2011 r. moc zainstalowana tych źródeł wyniosła 1616,361 MW i było to o 436,089 MW więcej niż na koniec 2010 r. Wartości te dają ponad 82% ubiegłorocznego wzrostu mocy zainstalowanych w energetyce odnawialnej.

Na pozostałe niespełna 20% ubiegłorocznego przyrostu zielonej mocy złożyły się inwestycje w źródła biogazowe, wodne, słoneczne, a przede wszystkim biomasowe. Na koniec 2011 rok moc zainstalowana elektrowni na biomasę wyniosła 409,680 MW, co oznacza wzrost w ciągu roku o 53,490 MW. Z kolei moc elektrowni biogazowych wzrosła w ubiegłym roku o 20,643 MW osiągając na koniec 2011 r. poziom 103,487 MW.

Moc zainstalowana elektrowni wodnych wzrosła w ubiegłym roku o 14,346 MW do poziomu 951,39 MW. Nieco wyraźniej stała się widoczna w statystykach fotowoltaika. Na koniec 2010 r. moc zainstalowana elektrowni słonecznych w Polsce wynosiła ledwie 0,033 MW, a na koniec 2011 r. osiągnęła poziom 1,125 MW. W minionym roku przybyło instalacji współspalania, których liczba wzrosła z 41 do 47.

Dla porównania - całkowita moc zainstalowana w krajowym systemie elektroenergetycznym na koniec 2010 r. według danych PSE Operator wynosiła 35756 MW.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT