Biogaz w Polsce rośnie w siłę

Biogaz otrzymywany w procesie bakteryjnej fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych jest coraz powszechniej uznawany jako najbardziej "skuteczny" nośnik energii odnawialnej, odporny na wpływ kryzysu finansowego, doskonale stymulujący rozwój rolnictwa i znacząco wpływający na ochronę klimatu.

Biogaz w Polsce rośnie w siłę

Energia z biomasy ma tę przewagę nad innymi, że jej produkcję w szerokim zakresie cechuje neutralny bilans CO2 oraz to, że może być wytwarzana pod ścisła kontrolą i według zapotrzebowania.

Biogazownie rolnicze umożliwiające racjonalne zagospodarowanie uciążliwych dla środowiska odpadów, to elektrociepłownie o stosunkowo małej mocy w zakresie od 150 do 2000 kW, idealnie nadające się do efektywnego, zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną np. obszarów słabo zurbanizowanych. Dodatkową zaletą tej technologii są niskie straty w przesyle, brak konieczności rozbudowy istniejących już sieci oraz możliwości wykorzystania lokalnie powstałego ciepła.

Przy przemyślanym działaniu biogazownie rolnicze mogą być lokalizowane na terenach przekształconych lub o bardzo niskiej wartości ekologicznej i rolniczej poza wszelkimi obszarami chronionymi. Przy zachowaniu wymogów technologicznych i bezpieczeństwa ekologicznego preferowanego na terenie całego kraju przez Biogaz-Tech Sp. z o.o. w Jarocinie (Wielkopolska) oraz przeprowadzeniu analiz w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko możliwe jest zachowanie oczekiwanych prawidłowości. Nawet jeśli nie ma wymogów proceduralnych, to i tak wskazane jest przygotowywanie prezentacji edukacyjnych oraz obszernych raportów oddziaływania biogazowni i urządzeń energetycznych na środowisko.

Biogaz-Tech Sp. z o.o. wybuduje w Golinie, w powiecie jarocińskim pierwszą referencyjną biogazownię o mocy 1,4MW, dla której podstawowym substratem pozyskiwania biogazu będą odpady z przemysłu rolno - spożywczego. Prace budowlane związane z powstaniem inwestycji rozpoczną się w I kwartale 2011r. W najbliższym okresie czasu przewidywana jest przez Biogaz-Tech Sp. z o.o. w Jarocinie budowa dalszych podobnych instalacji biogazowych.

źródło i zdjęcie: biogaz-tech.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT