O energii alternatywnej podczas RENEXPO® Poland

W dniach 17 - 18 października 2012 r. odbędzie się druga edycja międzynarodowych targόw i konferencji na temat odnawialnej energii oraz efektywności energetycznej RENEXPO® Poland. Wśród tematów poruszonych w trakcie dwudniowego spotkania będzie: biogaz, energia wodna, biomasa, pompy ciepła i energia słoneczna.

O energii alternatywnej podczas RENEXPO® Poland

Polskie ministerstwo gospodarki planuje, że z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa o energii odnawialnej. Nowe prawo energetyczne stworzy nowe warunki dla dalszego rozwoju energii odnawialnej w Polsce oraz atrakcyjne szanse dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw. Projekt ustawy dąży do zmiany obecnego systemu udzielania pomocy z funduszy, a tym samym ma zapewnić inwestorom a także konsumentom stabilność. Technologie takie jak np. fotowoltaika i inne źrόdła energii, które mają wysoką rentowność, powinny być bardziej wspierane w przeciwieństwie do mniej korzystnych zasobów takich jak np. wiatr, woda i spalanie odpadów.

Jako kolejny środek wspierający rozwój rynku energii odnawialnych w Polsce, RENEXPO® Poland oferuje zarówno dla krajowych jak i zagranicznych firm optymalną platformę biznesową. RENEXPO® Poland staje się tradycją polskiej stolicy. W 2011 r. około 82 wystawców, ponad 3000 odwiedzających i około 700 uczestnikόw konferencji przyczyniło się do jej powodzenia. Najważniejszym punktem targόw jest energia drzewna, biogaz, energia słoneczna, wodna, pompy cieplne, jak rόwnież efektywność energetyczna. Podczas targów, eksperci gospodarki i polityki dyskutują o aktualnych tematach, problemach i trendach energii alternatywnej.

Wspólne stoiska podczas targów mają na względzie międzynarodowy transfer technologiczny. Na niemieckim, austriackim i czeskim stoisku grupowym kraje sąsiadujące przedstawią swoje produkty oraz usługi. Dla firm o globalnym zasięgu, które szukają międzynarodowych kontaktów i możliwości na nowych rynkach, będzie organizowane forum IBEF® - International Business Exchange.

Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Polska Izba Biomasy poprowadzą konferencje, podczas których odbędzie się dyskusja poparta argumentami o teraźniejszości i przyszłości nowych zasobów energii. W zakresie technologii słonecznej planowana jest konferencja, gdzie szczegółowo omówiona będzie fotowoltaika. Głόwnym tematem spotkań będzie prawo dotyczące energii odnawialnej - zmiany, skutki, rozwój rynku oraz nowe szanse.

Szczegółowe informacje na temat targów dostępne są na stronie organizatora.

źródło: REECO POLAND

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT