BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

Jest to druga już edycja tego spotkania stanowiącego platformę kontaktu podmiotów zainteresowanych technologią biogazową z przedsiębiorstwami doświadczonymi w tej dziedzinie i oferującymi konkretne rozwiązania inwestorom.

BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

Przed inwestorami staje ważny problem rezygnacji z tradycyjnych źródeł energii np. właśnie na rzecz biogazu, który jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, cieszącą się coraz większym zainteresowaniem ze strony Polskich inwestorów i przedsiębiorstw.

Dzieje się tak za sprawą obecnej sytuacji ekonomicznej, która stawia nowe wyzwania w zakresie ograniczenia kosztów eksploatacyjnych, przede wszystkim kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Wiążę się to ze znacznym wzrostem cen za energię - nośniki energii drożeją zatrważająco szybko, w najbliższym czasie spodziewane są kolejne podwyżki. Niezbędnym staje się sięgnięcie do nowych rozwiązań technicznych, skorzystanie z możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł.

Główne zagadnienia konferencji "BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię":

  • Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020
  • Uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z budową biogazowni
  • Podłączenie biogazowni do sieci elektroenergetycznej po nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne
  • Krajowe i unijne mechanizmy dofinansowania budowy biogazowni
  • Ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w biogazownie
  • Rozwiązania kontenerowe agregatów kogeneracyjnych zasilanych biogazem
  • Przegląd surowców do produkcji biogaz
  • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych i ich przełożenie na parametry biotechnologiczne fermentacji metanowej
  • Jak skutecznie przeprowadzić inwestycję w biogazownię? Prezentacja biogazowni w Liszkowie.

źródło: progressgroup.pl
zdjęcie: wnp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT