Seminarium - Nowe prawo gazowe. Konsekwencje dla sektora

Seminarium "Nowe prawo gazowe. Konsekwencje dla sektora" to wydarzenie, które skupi się na nowym projekcie Ustawy o Prawie Gazowym, poruszone zostaną także kwestie dotyczące Prawa gazowego z 22.12.2011 r. W programie seminarium znajdzie się także rozmowa nt. wpływu nowej ustawy gazowej na taryfikację cen gazu i liberalizację rynku.

Seminarium - Nowe prawo gazowe. Konsekwencje dla sektora

Seminarium - Nowe prawo gazowe. Konsekwencje dla sektora odbędzie się 28 marca 2012 r. w Warszawie, patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

W programie seminarium - Nowe prawo gazowe. Konsekwencje dla sektora znajdą się m.in.:

 • Prawo gazowe z 22.12.2011 r. - najważniejsze zapisy i zmiany cz I.:
 1. Dyrektywy unijne a nowa ustawa
 2. Podmioty zobowiązane i uprawnione
 3. Poziom obowiązku krajowego
 4. Wpływ nowych przepisów na poszczególne podmioty zobligowane
 5. Nowe regulacje w zakresie zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa dostaw
 6. Modyfikacja głównych umów zawieranych na rynku gazu
 7. Nowy system koncesyjny rynku gazu
 8. Czasookres obowiązywania ustawy.
 • Prawo gazowe z 22.12.2011 r. - najważniejsze zapisy i zmiany cz II.:
 1. Wpływ nowej ustawy gazowej na taryfikację cen gazu i liberalizację rynku
 2. Nowy podział uprawnień nadzorczych i regulacyjnych nad rynkiem gazu
 3. Zadania jednostek sektora publicznego
 4. Ochrona odbiorcy wrażliwego na rynku gazu
 5. Rola URE w egzekwowaniu nowego prawa
 6. Obowiązki i kompetencje Prezesa URE
 7. Nowe regulacje a kształtowanie się cen gazu
 8. Nowa ustawa a liberalizacja rynku.
 • System rozliczeń ilościowych i finansowych rynku gazu ziemnego na TGE:
 1. Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Tworzenie giełdowego rynku gazu w Polsce. Wirtualny handel gazem ziemnym.
 • Wpływ nowej ustawy gazowej na branżę gazową i sektor energetyczny:
 1. Konsekwencje dla dużych i małych wytwórców
 2. Realia dostawców, odbiorców i pośredników
 3. Opłacalność inwestycji w świetle nowego prawa.

Formularz zgłoszeniowy na seminarium - Nowe prawo gazowe. Konsekwencje dla sektora znajduje się pod adresem cbepolska.pl.

Jakie konsekwencje dla sektora ma nowa ustawa? Czy spełniła ona oczekiwania branży? Jakie nowe obowiązki nakłada się nie tylko na OSP, OSD ale i na odbiorcę końcowego? Jaki wpływ na funkcjonowanie rynku gazu a także na powszechne dążenie do jego liberalizacji mają nowe przepisy? Na te i inne pytania szereg Ekspertów odpowie podczas Seminarium "Nowe Prawo Gazowe. Konsekwencje dla sektora", które odbędzie się w dniu 28 marca br. w Warszawie.

źródło i zdjęcie: cbepolska.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT