Podsumowanie konferencji Biogaz

Czwarta edycja konferencji "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię", przyciągnęła 160 uczestników - inwestorów, przedsiębiorstwa prywatne oraz zakłady komunalne i samorządy lokalne, które chcą włączyć biogaz do bilansu energetycznego ich działalności.

Podsumowanie konferencji Biogaz

Cykl konferencji "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię" stanowi odpowiedź na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE obligującej do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 15% do 2020 r.

Tematyka wydarzenia związana z biogazem cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno uczestników - stale rosnąca liczba przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dużych, liczących się na rynku przedsiębiorstw, jak i mediów oraz prestiżowych organizacji branżowych i ministerstw. Patronat Honorowy nad konferencją "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię" objęło m. in. Ministerstwo Gospodarki.

Uczestnicy kolejnych edycji Konferencji poszerzają swoją wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania biogazu w ich działalności o kolejne tematy związane z tym zagadnieniem. Wykładowcy - praktycy przybliżają zainteresowanym tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie.

Konferencja "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię" została wsparta przez: Ministerstwo Gospodarki, Prezydent M. St. Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Urząd Regulacji Energetyki, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rynku Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Biopaliw, a także Małopolska Agencja Energii i Środowiska, Polskie Stowarzyszenie Biomasy POLBIOM oraz Związek Powiatów Polskich.

Program konferencji "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię" był wypełniony przez:

  • prelekcję Macieja Kapalskiego, Głównego Specjalisty, Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki dotyczącą projektu ustawy
    o energii odnawialnej w kontekście funkcjonowanie biogazowni rolniczych;
  • omówienie zagadnień związanych z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego w biogazownie (Adam R. Karasch, Prezes Zarządu firmy Volta Europe);
  • kwestie związane z przyłączeniem biogazowni do sieci elektroenergetycznej (Piotr Danielski, Wiceprezes Zarządu firmy DB Energy Sp. z o.o.);
  • o zewnętrznych źródłach finansowania i dotacjach inwestycji biogazowych mówił Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, Doradca ds. finansowania inwestycji, Ekspert ds. inwestycji środowiskowych firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.;
  • Grzegorz Gaudyn reprezentujący firmę KWE - Technika Energetyczna  Sp. z o.o. przedstawił kwestie związane z kontenerowymi agregatami kogeneracyjnymi;
  • o biogazie z odpadów jako paliwo w transporcie w kontekście projektu Biomaster mówił dr inż. Radosław Pomykała, Koordynator Projektu Biomaster w Polsce z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie;
  • projekt GreenGasGrids przedstawiła Maria Dobrowolska, Specjalista ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA;
  • o surowcach do produkcji biogazu i wykorzystania agrobiomasy mówiła dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Specjalista ds. Technologii w firmie Polska Energetyka Odnawialna SA;

Konferencję zamknął temat dotyczący charakterystyki technologii Biogaz Zeneris na podstawie referencyjnej biogazowni w Skrzatuszu przybliżony przez Panią Magdalenę Papajewską, Project Development Manager firmy BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o.

W programie konferencji "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię" znalazły się prelekcje praktyków i specjalistów, a uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą kilku firm branżowych.

Kolejna edycja konferencji "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię" ma mieć miejsce na jesieni tego roku.

źródło i zdjęcie: progressgroup.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT