I Polsko-Ukraińskie Forum Energii Odnawialnej

Pierwsze Polsko-Ukraińskie Forum Energii Odnawialnej odbędzie się 17 maja 2012 r. w Kijowie. Wśród założeń wydarzenia jest przeprowadzenie dyskusji na temat współpracy w zakresie rozwoju energetyki z OZE w obu krajach czy przedstawienie aktywnych postaw regionów proinwestycyjnych oraz korzyści płynących dla regionu z inwestycji w energię odnawialną.

I Polsko-Ukraińskie Forum Energii Odnawialnej

Organizatorem I Polsko-Ukraińskiego Forum Energii Odnawialnej jest Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, współorganizatorami ze strony ukraińskiej są: Międzynarodowy Kijowski Klub Energetyczny oraz Rada Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy.

Założeniem wydarzenia jest stworzenie impulsu do rozwoju innowacyjnych technologii wykorzystywanych w poszczególnych regionach. Celem konferencji jest również stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy dla firm z Polski i Ukrainy.

I Polsko-Ukraińskie Forum Energii Odnawialnej będzie miejscem spotkania przedstawicieli regionów i firm energetycznych oraz przedstawicieli władz państwowych.

Olbrzymi potencjał w zakresie rozwoju zastosowania technologii biomasowych oraz możliwości wykorzystania energii wiatru, biorąc pod uwagę również olbrzymi rozwój technologii fotowoltaicznych sprawia, że Polska i Ukraina ma szanse stać się jednym z liderów w zakresie produkcji zielonej energii w Europie.

W Polsce zostały już uruchomione mechanizmy, które mają zachęcić potencjalnych inwestorów i producentów energii odnawialnej. Wspólne działania Polski i Ukrainy w tym zakresie w ramach programu " Partnerstwa ze Wschodem" mogą przynieść wymierne osiągnięcia dla obu stron i zbliżyć Ukrainę do UE.

W programie I Polsko-Ukraińskiego Forum Energii Odnawialnej znajdą się m.in.:

 • "Uwarunkowania gospodarczo-prawne dla współpracy na Ukrainie" - Ministerstwo Gospodarki Ukrainy
 • "Nowelizacja prawa energetycznego i nowa ustawa OZE w Polsce" - Ministerstwo Gospodarki RP
 • "Wykorzystanie polskich doświadczeń w energetyce odnawialnej w polityce energetycznej Ukrainy" - Prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska
 • "Rola sieci przesyłowych w rozwoju OZE w Polsce i na Ukrainie" - PSE Operator SA, Przedstawiciel Ukraińskiego Operatora Elektroenergetycznego
 • "Uwarunkowania gospodarczo-prawne dla współpracy na Ukrainie" - Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Kancelaria Ukraińska
 • "Mechanizmy finansowego wsparcia dla energii odnawialnej w Polsce" - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • "Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na Ukrainie-przykłady polskie" - PGE Energia Odnawialna SA
 • "Priorytety energetyki wiatrowej na Ukrainie" - przedstawiciel z Ukrainy
 • "Fotowoltaika na Ukrainie" - przedstawiciel z Ukrainy
 • "Potencjał biogazu na Ukrainie - doświadczenia polskie" - eGIE Sp. z o.o.
 • "Rozwój małych elektrowni w Polsce-możliwości współpracy na Ukrainie" - Robert Szlęzak, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

źródło i zdjęcie: seo.org.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT