Minister Mieczysław Kasprzak o projekcie ustawy o OZE podczas V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Podczas V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które odbędzie się 18 kwietnia 2012 r. w Krakowie, Minister Mieczysław Kasprzak przedstawi prezentację "Energetyka słoneczna w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii" oraz weźmie udział w dyskusji panelowej w finalnej części wydarzenia.

Minister Mieczysław Kasprzak o projekcie ustawy o OZE podczas V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Mieczysław Kasprzak odpowiada w Ministerstwie Gospodarki za działanie Departamentu Energii Odnawialnej oraz przygotowanie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W trakcie V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, Minister Mieczysław Kasprzak będzie omawiał kwestie energetyki słonecznej w projekcie ustawy o OZE.

Ponadto wśród prelegentów V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będą obecni min.: Xavier Noyon - Sekretarz Generalny European Solar Thermal Industry Federation, Olivier Miedaner - ekspert Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems Solites, Grażyna Kasprzak, Bank Ochrony Środowiska, Bogusław Regulski - Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Heinz Kaufmann - Dyrektor Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Jarosław Bieniecki - Energa Obrót, Miłosz Lipiński - właściciel biura projektowego Lipińscy.

W Forum, w trakcie dyskusji panelowej weźmie udział również: poseł Andrzej Czerwiński - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, prof. Maciej Nowicki - Minister Środowiska w latach 1990 - 1991 oraz 2007 - 2010, dr Jan Rączka - Prezes NFOŚiGW.

Tematyka V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie dotyczyć rozwoju rynku kolektorów słonecznych, aspektów technicznych wykorzystania energii słonecznej w mieszkalnictwie oraz kwestii prawnych związanych z ustawą o odnawialnych źródłach energii i szkoleniach i certyfikacji instalatorów kolektorów słonecznych oraz zagadnieniach wsparcia sektora w następnym okresie programowania na lata 2014 -2020.

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie towarzyszyć wystawa systemów słonecznych (kolektorów i urządzeń wchodzących w skład instalacji słonecznych).

źródło i zdjęcie: solarforum.ieo.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT