Zbliża się V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Zbliża się V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, którego tematem przewodnim będzie rozwój rynku kolektorów słonecznych oraz aspekty techniczne wykorzystania energii słonecznej w mieszkalnictwie. Wydarzenie odbędzie się w ramach kampanii Europejskie Słoneczne Dni.

Zbliża się V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

W trakcie V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, omawiane będą także kwestie prawne związanych z ustawą o OZE. 

Polska wg prognoz KPD w 2020r. będzie na 5 miejscu pod względem wykorzystania energii słonecznej w całej Europie, obecnie rynek kolektorów słonecznych w Polsce bardzo prężnie rozwija się z tempem wzrostu ponad 30%.

Jako jeden z niewielu krajów europejskich w 2011 r. pomimo ogólnoeuropejskiego kryzysu, w Polsce zanotowano wzrost sprzedaży instalacji słonecznych. Ponadto w ciągu ostatnich 10 lat, polski rynek instalacji słonecznych odnotował 20-krotny wzrost sprzedaży, w tym w czasie w Polsce powstało ponad 75 firm oferujących ponad 400 rodzajów kolektorów słonecznych.

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Forum jest największą konferencją w Polsce adresowaną wyłącznie dla sektora energetyki słonecznej termicznej: instalatorów, producentów, dystrybutorów urządzeń, architektów, projektantów przedstawicieli nauki, jednostek samorządowych, stowarzyszeń i innych.

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej stanowi dla osób z branży świetną okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Jak co roku gośćmi Forum będą m.in. przedstawiciele środowisk międzynarodowych, np. Europejska Federacja Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF, Międzynarodowa Agencja Energii, Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems Solites.

Tematyka V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie dotyczyć rozwoju rynku kolektorów słonecznych, aspektów technicznych wykorzystania energii słonecznej w mieszkalnictwie oraz kwestii prawnych związanych z ustawą o odnawialnych źródłach energii i szkoleniach i certyfikacji instalatorów kolektorów słonecznych oraz zagadnieniach wsparcia sektora w następnym okresie programowania na lata 2014 -2020.

Jak co roku końcowym elementem Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie panel dyskusyjny. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

źródło i zdjęcie: solarforum.ieo.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT