Pracownia odnawialnych źródeł energii w Opolu otwarta

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu otwarto pracownię odnawialnych źródeł energii (OZE). Od września 2012 r. będą się w niej uczyć przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Koszt uruchomienia pracowni OZE oszacowano na ok. 250 tys. zł.

Pracownia odnawialnych źródeł energii w Opolu otwarta

W pracowni znalazły się m.in. ogniwa fotowoltaiczne z układami dającymi możliwości przesyłu wytworzonej w nich energii do sieci energetycznej. Urządzenia te przekazała dla Centrum Kształcenia Praktycznego niemiecka firma zajmująca się produkcją i montażem takich urządzeń z miasta partnerskiego Opola - Ingolstadt.

Częścią otwartej w Opolu pracowni odnawialnych źródeł energii jest również zamontowany na dachu placówki układ złożony z ogniwa elektrowni wiatrowej oraz ogniwa słonecznego pracujący jako hybryda.

"Jeśli nie ma słońca to pozwala on czerpać energię z wiatru" wyjaśnił PAP dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Andrzej Leszczyński.

Pracownia ma również rozbudowaną stację meteorologiczną, przykładową pompę ciepła i modele turbin wiatrowych. Dyrektor placówki zapewnił, że dla uczniów są już przygotowane pierwsze programy kształcenia i trzech nauczycieli, którzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu energetyki odnawialnej.

Nabór do czteroletniej klasy, która będzie kształcić techników systemów i urządzeń energetyki odnawialnej prowadzi już Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu. Klasa o takim profilu będzie istnieć pierwszy rok. Zajęcia praktyczne będą się odbywać właśnie w nowootwartej pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego.

"Zainteresowanie naborem mogłoby być większe, mamy póki co chętnych na zaledwie połowę z trzydziestu oferowanych miejsc. Ale to z pewnością przyszłościowy kierunek kształcenia, o którym nie mówiło się dotąd niewiele, bo nie było takiego zawodu" stwierdziła wicedyrektor opolskiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Lilianna Wachułka.

Samo Centrum również planuje uruchomienie od 1 września kursów kwalifikacji zawodowych dla techników urządzeń systemów energetyki odnawialnej.

"Odpowiednia ilość zajęć u nas, a potem zdany przed komisją egzamin pozwalałby technikom mechanikom czy technikom elektrykom na zdobycie dodatkowego zawodu" powiedział PAP Leszczyński.

Rektor Politechniki Opolskiej prof. Jerzy Skubis zadeklarował, że jest szansa na to by utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Praktycznego wpłynęło na otwarcie kierunku studiów związanego z OZE.

"Mamy uprawnienia do utworzenia takiego nietypowego, nowatorskiego kierunku. Mogłoby to być na przykład kształcenie inżynierów w zakresie odnawialnych źródeł energii" stwierdził rektor.

Zaznaczył, że Politechnika Opolska i Centrum Kształcenia Praktycznego mają już dobre doświadczenia w tego typu współpracy. Utworzenie w 2006 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego pracowni mechatroniki pociągnęło za sobą stworzenie kierunku studiów mechatronika na Politechnice.

"Część zadań koniecznych do jej uruchomienia wykonywanych było na zasadzie zleceń wewnętrznych, a część przez samych uczniów" wyjaśnił Leszczyński.

Źródło: PAP
zdjęcie: Aneta Sadlik

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT