Systemy magazynowania energii pomogą rozwinąć rynek OZE

Systemy magazynowania energii elektrycznej mają zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju szeregu sektorów, m.in. motoryzacji, stabilizacji sieci energetycznych, sieci inteligentnych czy zasilania awaryjnego w domach i biurach.

Systemy magazynowania energii pomogą rozwinąć rynek OZE

Upowszechnienie systemów magazynowania energii może znacznie przyczynić się do przyśpieszenia rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach (zwłaszcza na energii wiatrowej i solarnej) - wynika z badań firmy konsultingowej Frost & Sullivan.

Systemy magazynowania energii elektrycznej mają zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju szeregu sektorów, w tym motoryzacji, stabilizacji sieci energetycznych, sieci inteligentnych (smart grids), zasilania awaryjnego, urządzeń przenośnych. Działające na wielką skalę, niezawodne i trwałe technologie magazynowania energii elektrycznej przyczynią się do szerszego wykorzystywania i zwiększenia komercyjnej atrakcyjności odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym przede wszystkim źródeł o charakterze przerywanym, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.

W nowej analizie Frost & Sullivan wykazano, że systemy magazynowania energii elektrycznej są wpisane w strategie rozwoju przedsiębiorstw rozwijających metody eksploatacji odnawialnych źródeł energii o charakterze przerywanym, firm produkujących pojazdy elektryczne, a także operatorów sieci i dostawców energii.

"Najważniejsze czynniki, które motywują rozwój systemów magazynowania energii elektrycznej, to stabilność i niezawodność sieci energetycznej, masowa integracja instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o charakterze przerywanym, racjonalizacja wykorzystania zasobów energetycznych, deficyt paliw kopalnych oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych" wymienia Tomasz Kamiński, analityk grupy Technical Insights z warszawskiego oddziału Frost & Sullivan.

"Technologie magazynowania energii elektrycznej będą nieodłącznym elementem inteligentnych sieci (ang. smart grid) i rozproszonych systemów wytwarzania energii w przyszłości" dodaje.

Wśród różnych systemów magazynowania energii elektrycznej największym zainteresowaniem będą się cieszyły zaawansowane akumulatory. Wynika to z możliwości ich elastycznego wykorzystywania w równoważeniu obciążenia sieci i przy podłączaniu generatorów energii ze źródeł odnawialnych o charakterze przerywanym do głównej sieci elektroenergetycznej.

"Wyniki badania przeprowadzonego przez Frost & Sullivan wskazują, że przez najbliższe 5-7 lat najważniejszą rolę w systemach magazynowania energii elektrycznej będą odgrywały akumulatory litowo-jonowe" twierdzi Kamiński.

"Technologia ta będzie znajdować zastosowanie przede wszystkim i w dużej mierze w pojazdach elektrycznych" uzupełnia.

źródło i zdjęcie: Frost & Sullivan

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT