Bezpłatne szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią zaprasza na bezpłatne szkolenia oraz doradztwo indywidualne z zakresu odnawialnych źródeł energii. Spotkania finansowane są ze środków unijnych, a kierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Bezpłatne szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Szkolenia organizowane są dla przedsiębiorców m.in. z branży budowlanej, stolarsko-meblarskiej, chemicznej, metalowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej,  logistycznej, transportowej, gastronomicznej, handlowej i spożywczej, działających na terenie następujących powiatów: m. Poznań, poznańskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego, gnieźnieńskiego, obornickiego, szamotulskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego i grodziskiego.

Bezpłatne szkolenia oraz doradztwo indywidualne z zakresu odnawialnych źródeł energii pozwolą na zdobycie wiedzy w następujących obszarach:

 • Możliwości wykorzystania energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, biomasy.
 • Zagadnienia techniczne, podstawy działania urządzeń i instalacji zasilanych energią ze źródeł odnawialnych.
 • Cele i korzyści wynikające ze stosowania urządzeń zasilanych energią ze źródeł odnawialnych m.in. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, systemów opartych na fotowoltaice.
 • Praktyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Możliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii z funduszy strukturalnych oraz innych źródeł dofinansowania dostępnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Podstawowe akty prawne regulujących zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii (przepisy, polityki i strategie Unii Europejskiej oraz krajowe, regionalne i lokalne uwarunkowania dotyczące odnawialnych źródeł energii).

Tematyka bezpłatnych szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski:

 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji z OZE
 • Sporządzanie kosztorysu inwestycyjnego na wybrana instalacje lub urządzenie
 • Przygotowanie biznesplanu
 • Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej budynków
 • Zasady energooszczędności
 • Badania termowizyjne
 • Raporty oddziaływania na środowisko wybranych instalacji i urządzeń OZE
 • Obliczanie efektów ekologicznych planowanych przedsięwzięć
 • Zasady uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Szczegóły dotyczące bezpłatnych szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski na stronie WAZE.

źródło: WAZE
zdjęcie: Aneta Sadlik

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT