Bydgoszcz zajęła trzecie miejsce w Europejskiej Lidze OZE

Europejska Ligi mistrzów energii odnawialnej została stworzona w ramach projektu współfinansowanego z programu Komisji Europejskiej - Inteligentna Energia dla Europy. W tegorocznej edycji w kategorii duży miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) Bydgoszcz zajęła wysokie trzecie.

Bydgoszcz zajęła trzecie miejsce w Europejskiej Lidze OZE

Tym samym Bydgoszcz ustąpiła pola tylko miastom w Niemczech i Włoszech. W tegorocznej edycji ligi, w kategorii miast średnich został nagrodzony jeszcze jeden polski samorząd - Szczawnica, wspierające od czterech lat instalację kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach.

Pierwsze miejsce w kategorii miast dużych zdobyło niemieckie Reutlingen, wspierające rozwój OZE od roku 1994, drugie włoskie Bolzano pokrywające 20 proc. zapotrzebowania energetycznego z odnawialnych źródeł.

Liga mistrzów energii odnawialnej zrzesza europejskie miasta, miasteczka i wsie korzystające z odnawialnych źródeł energii. Obecnie rywalizuje w niej ponad 6 tys. miast i gmin. Została stworzona w ramach projektu współfinansowanego z programu Komisji Europejskiej - Inteligentna Energia dla Europy. Polska liga prowadzona jest przez sieć Energie Cities, która wytypowała Bydgoszcz do ligi europejskiej.

Komisja konkursowa doceniła:

  • współpracę władz miasta z wieloma środowiskami, uczniów, studentów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz współpracę międzynarodową w ramach projektu "3x20 Network";
  • działające ogniwa solarne w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii oraz w dziesiątkach prywatnych budynków;
  • przyjętą przez Radę Miasta w 2010 roku politykę ochrony klimatu, zmierzającą do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku;
  • jako dobrą praktykę pływające po Brdzie "Słoneczniki", napędzane energią słoneczną;
  • instalację u polskiego lidera mrożonek FROSTA paneli fotowoltaicznych na powierzchni prawie 600 m2, gdzie energia słońca używna jest do mrożenia żywności;
  • spalającą biomasę nową kotłownię "SKLEJKA-MULTI S.A.";
  • Bydgoskie Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej.

Obecnie w urzędzie miejskim w Bydgoszczy trwają prace nad przygotowaniem nowego projektu, w ramach którego powstanie centrum demonstracyjne odnawialnych źródeł energii. Budynek centrum będzie spełniał wymagania określone dla budynków niskoemisyjnych i oprócz funkcji edukacyjnej, pozwalającej na kształcenie uczniów Technikum Mechanicznego, będzie otwarty dla specjalistów i mieszkańców.

źródło i zdjęcie: bydgoszcz.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT