Zbyt małe inwestycje UE w OZE

Zdaniem Komisji Europejskiej roczne wydatki na inwestycje w odnawialne źródła energii powinny być podwojone i wynosić 70 mld EUR. Inaczej nie będzie możliwe osiągnięcie założenia, że do roku 2020 20% energii ma być produkowane w wyniku wykorzystywania odnawialnych źródeł.

Zbyt małe inwestycje UE w OZE

Jak powiedział cytowany przez PAP komisarz ds. energii Guenther Oettinger - "Po stronie UE mamy środki na badania i rozwój, fundusze strukturalne, kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego EBI. To służy wsparciu rozwoju technologii i budowaniu projektów pilotażowych. W nowej unijnej perspektywie finansowej (po roku 2013) chcemy te instrumenty utrzymać i wzmocnić. Ale tak naprawdę najwięcej będzie zależało do mechanizmów wsparcia w krajach i od samych konsumentów".

Jak dotąd można zaobserwować zbyt małe inwestycje UE w OZE. To może zagrozić realizacji celu dotyczącego wykorzystania 20% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2020 r.

Efekt ten jest możliwy, jeśli każdy kraj zrealizuje swój własny program. W przypadku Polski do tego czasu mamy produkować 15% energii z OZE. Ponadto też wszystkie kraje mają mieć odpowiednio wysoki udział biopaliw w transporcie. W naszym przypadku udział energii pochodzącej z OZE na koniec ubiegłego roku wynosił 7,5%.

źródło: energetyka.inzynieria.com
zdjęcie: Aneta Sadlik

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT