Polska promuje program GreenEvo w Brazylii

Na zbliżającym się czerwcowym szczycie ws. zrównoważonego rozwoju Rio+20 polska delegacja będzie promować m.in. krajowy program technologii środowiskowych GreenEvo. Resort poinformował także, że jednym z wiceprzewodniczących obrad może zostać minister środowiska Marcin Korolec.

Polska promuje program GreenEvo w Brazylii

Rio+20 - to Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, która odbędzie się w dniach 20-22 czerwca br. w Rio de Janeiro.

Wiceminister środowiska Beata Jaczewska poinformowała, że podczas szczytu przedstawiony będzie polski program Greenevo. "Będziemy się nim chwalić" - podkreśliła dodając, że jest to program unikalny. "Koncentruje się na promowaniu polskich, wymyślonych w Polsce, opatentowanych w Polsce technologii środowiskowych".

Zauważyła, że nie dotyczą one tylko emisji gazów cieplarnianych, ale "gospodarki wodno-ściekowej, efektywnego wytwarzania energii (...). Te wszystkie polskie technologie minister środowiska razem z MSZ i MG już skutecznie promuje na innych rynkach po to, by ułatwiać polskim przedsiębiorcom kontakty międzynarodowe" powiedziała.

"Polska prezentując Greenevo chce zintensyfikować kontakty gospodarcze z państwami Ameryki Łacińskiej, w szczególności z Brazylią" dodała wiceminister środowiska.

Greenevo - Akcelerator Zielonych Technologii - jest projektem Ministerstwa Środowiska, mającym na celu transfer polskich innowacyjnych technologii środowiskowych i globalne szerzenie polskiej myśli technicznej. Priorytetem jest dostarczanie polskich technologii na rynki zagraniczne.

Polska strona zgłosiła kandydaturę szefa resortu środowiska Marcina Korolca jako jednego z 25 wiceprzewodniczących Szczytu Ziemi Rio+20. Jak dodała, minister Korolec zaprezentuje m.in. polskie stanowisko ws. zrównoważonego rozwoju; będzie także prowadził mniej formalne obrady okrągłego stołu. Nasz kraj będą w stolicy Brazylii reprezentować także przedstawiciele resortu spraw zagranicznych oraz ministerstwa gospodarki.

Polska delegacja będzie także lobbować za poparciem kandydatury Warszawy jako siedziby Zielonego Funduszu Klimatycznego ONZ. UE przypada siedem miejsc w zarządzie powołanego w 2010 r. na konferencji w Cancun Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund), który ma wspierać działania na rzecz przystosowania do zmian klimatu i redukcji emisji, szczególnie w krajach rozwijających się.

Jaczewska wyraziła nadzieję, że podczas szczytu zostaną przyjęte deklaracje polityczne i określone zostaną konkretne cele oraz ramy czasowe dla działań dynamizujących proces zrównoważonego rozwoju. Jak dodała, chodzi o pięć obszarów tematycznych: zrównoważona energia, dostęp do wody i jakość wody, kwestia oceanów, przeciwdziałanie degradacji gleb i efektywność materiałowa, w tym racjonalne gospodarowanie odpadami.

źródło: wnp.pl
zdjęcie: greenevo.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT