Znamy laureatów konkursu GreenEvo

Znamy już wyniki tegorocznej edycji konkursu GreenEvo. Z 14 technologii, które przeszły do drugiego etapu konkursu, Kapituła wybrała 8 i nadała im status laureata. Dodatkowo dwie technologie, które nie uzyskały statusu laureata zostały nagrodzone wyróżnieniem.

Znamy laureatów konkursu GreenEvo

Projekt GreenEvo skupia się na wsparciu międzynarodowego transferu polskich zielonych technologii. Laureaci konkursu mogą skorzystać  m.in. ze  wsparcia instytucji rządowych na całym świecie, szerokiej oferty szkoleniowej, prezentacji technologii w wielojęzycznym katalogu dystrybuowanym w wielu krajach oraz produkcji indywidualnych filmów o oferowanych technologiach.

Dodatkowo laureaci otrzymują możliwość uczestnictwa w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami polskiego rządu, a także licznych seminariach, spotkaniach biznesowych oraz konferencjach. W tym roku zaplanowane zostały misje handlowe m.in. w takich krajach, jak: Azerbejdżan, Chorwacja, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina i Wietnam.

Firmy, które uzyskały statusu laureata konkursu GreenEvo:

  • Dagas Sp. z.o.o.: Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy
  • Energo Natura Sp. z o.o.: Ecobiosed - kompleksowa technologia odczynnikowego oczyszczania wody
  • Energetyka Solarna ensol Sp. z o.o.: Hybrydowe kolektory słoneczne PVT o wysokich parametrach wydajnościowych
  • Far Data Sp. z o.o. Sp. k: Stacja monitorowania hałasu i warunków środowiskowych ENVIRO 151
  • Frapol Sp. z o.o.: Synergiczny system zarządzania energią powietrza w budynku
  • M3SYSTEM Sp. z o.o.: Unikalna energooszczędna technologia budowlana: monolityczna, samonośna konstrukcja ze spienionego polistyrenu
  • "Mielec-Diesel" GAZ Sp. z o.o.: Wykorzystanie "trudnych" gazów odpadowych z odwiertów i przetwórstwa ropy naftowej do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
  • NIKOL Jan Nikołajuk: Rekuperator NIKOL

Technologie, które zostały przez Kapitułę wyróżnione (w fazie przedwdrożeniowej):

  • "MAKROTERM" Agata i Krzysztof Wąchała Sp. j.: SOLAR START-UP niskokosztowa solarna linia produkcyjna
  • Polbud S.A.: Systemy małych elektrowni wiatrowych

O Kapitule konkursu GreenEvo

Członkowie Kapituły konkursu GreenEvo to wybitni specjaliści różnych dziedzin, reprezentujący instytucje wspierające projekt, takie jak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Energii Odnawialnej, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Uniwersytet Warszawski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Posiedzenie Kapituły odbyło się 20 maja 2013 r. a jej zadaniem było wyłonienie polskich Eko-liderów, którzy dołączą do grona 40 technologii nagrodzonych w poprzednich trzech edycjach GreenEvo.

źródło: GreenEvo

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT