Wybrano liderów polskich zielonych technologii

Wyłonieni zostali nowi liderzy polskich zielonych technologii - kapituła konkursu GreenEvo Akceleratora Zielonych Technologii, wybrała aż siedemnaście rozwiązań z dziedzin prośrodowiskowych, w których możemy mierzyć się z najlepszymi na świecie.

Wybrano liderów polskich zielonych technologii

Po sukcesie pierwszej edycji GreenEvo, przyszedł czas na wybranie nowych liderów polskich zielonych technologii. Surowa ocena i selekcja zgłoszonych technologii trwała od kilku miesięcy. W tym czasie, spośród 36 aplikacji wyłoniono 21 rozwiązań proponowanych przez 19 firm.

W maju i czerwcu br. ich przedstawiciele odbyli szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Środowiska w zakresie międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, technik profesjonalnej prezentacji, technik profesjonalnej sprzedaży oraz instrumentów wsparcia publicznego dla firm. Po obradach i przeanalizowaniu dokumentacji specjalnie powołana, niezależna Kapituła konkursu wyłoniła siedemnaście najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych polskich technologii prośrodowiskowych.

Proponowane przez polskie firmy rozwiązania przedstawiają bardzo szerokie spektrum, obejmujące m.in. takie dziedziny jak rozwiązania energooszczędne, odnawialne źródła energii, technologie wodno-ściekowe, rekultywacja jezior, a także technologie wspierające gospodarkę odpadami i ochronę powietrza.

"Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jakości zaprezentowanych technologii. W drugiej turze selekcji Kapituła odrzuciła tylko jedną firmę. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie firm w projekt GreenEvo i wielki potencjał eksportowy zgłoszonych rozwiązań" podkreśla Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski.

Już od jesieni br. firmy dysponujące wybranymi technologiami, będą brały udział w międzynarodowej promocji projektu GreenEvo. Pełna lista liderów polskich zielonych technologii znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska.

źródło i zdjęcie: mos.gov.pl


Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT