Ekologiczna linia kredytowa w BOŚ Banku

W lipcu Bank Ochrony Środowiska wspólnie z niemieckim bankiem rządowym KfW uruchomił specjalną, ekologiczną linię kredytową "Kredyt z Klimatem" z pulą środków w wysokości 30 mln euro. W ciągu najbliższych 10 lat inwestycje sfinansowane dzięki linii mają zredukować emisje CO2 o 1,5 mln ton.

Ekologiczna linia kredytowa w BOŚ Banku

Finansowanie przeznaczone jest na inwestycje związane z ochroną klimatu, realizowane przez szerokie grono klientów tj.: osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, samorządy, spółki komunalne, a także spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

O kredyt mogą ubiegać się klienci planujący termomodernizację budynków mieszkalnych lub obiektów usługowych i przemysłowych, systemów grzewczych, instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w istniejących budynkach, modernizację czy wymianę kotłów wodnych lub parowych. "Kredyt z Klimatem" to produkt dostępny w dwóch walutach: złotówkach i euro. Można go zaciągnąć na 10 lat i do 85 proc. wartości inwestycji. Klienci mogą otrzymać nawet do 1 mln euro, lub jego równowartość w złotych.

"Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych kojarzy się z działalnością wielkich fabryk, jednak już na poziomie spółdzielni mieszkaniowej, piekarni lub domku jednorodzinnego, można przyczynić się do ochrony naszej atmosfery" tłumaczy Małgorzata Kowalczuk z Departamentu Instytucji Finansowych Banku Ochrony Środowiska. Wystarczy przywołać przykłady piekarni i domku jednorodzinnego. Wymiana 5 kotłów węglowych o łącznej mocy ok. 4,7 MW na cztery nowoczesne kotły gazowe o dwukrotnie niższej mocy skutkować będzie roczną redukcją emisji na poziomie ponad 2 tys. ton CO2.

W przypadku domku jednorodzinnego wybudowanego w latach 90-tych, zamiana starego kotła gazowego c.o. i elektrycznych podgrzewaczy wody użytkowej połączona z wymianą stolarki okiennej oraz instalacją paneli słonecznych prowadzi do redukcji prawie 8 ton dwutlenku węgla w skali roku.

"Kredyt z Klimatem" jest wynikiem działań BOŚ i KfW w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (JI - Joint Implementation), związanego z redukcją emisji CO2 na świecie. BOŚ jest pierwszym w Polsce bankiem, który w ramach mechanizmu JI oferuje klientom atrakcyjny produkt przeznaczony na finansowanie wielu rozproszonych inwestycji skierowanych na ograniczenie zużycia energii, dzięki czemu nastąpi znaczne ograniczenie emisji gazu cieplarnianego.

"Kredyt z Klimatem" to kolejna propozycja BOŚ Banku dla klientów dbających o środowisko naturalne. Aktualnie mogą oni korzystać z Ekologicznego Kredytu Hipotecznego, Słonecznego EKOkredytu (kredytu na kolektory słoneczne), a także preferencyjnych kredytów udzielanych we współpracy z WFOŚiGW.

źródło i zdjęcie: bosbank.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT