Większe możliwości kredytowe dla zainteresowanych solarami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do współpracy wszystkie banki zainteresowane udzielaniem kredytów z 45% dopłatą NFOŚiGW na zakup i montaż instalacji solarnych. Przez następne dwa lata ma do rozdysponowania ponad 60 mln zł.

Większe możliwości kredytowe dla zainteresowanych solarami

"Wieloletni program realizowany jest od ubiegłego roku i obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju. Efekty współpracy z dotychczasowymi partnerami są bardzo dobre. Oferując współpracę kolejnym bankom liczymy na dalsze poszerzenie, zróżnicowanie i wzrost konkurencyjności oferty rynkowej oraz na zwiększenie liczby placówek bankowych oferujących pomoc w zakupie kolektorów."

"W ten sposób wspólnie z naszymi partnerami pragniemy zachęcić Polaków do zakupu dotowanych przez państwo kolektorów słonecznych wykorzystywanych do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomagających centralne ogrzewanie budynków" informuje NFOŚiGW.

Większe możliwości kredytowe dla zainteresowanych solarami dzięki większej liczbie banków udzielających kredytów na instalacje, pozwolą obniżyć ich cenę i ułatwić dostępność.

Nabór banków realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysoko sprawnej kogeneracji. Część 3. - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych". Maksymalna kwota przyznanego bankowi limitu środków na dotacje nie może przekroczyć
 30 mln zł.

źródło: wnp.pl
zdjęcie: Aneta Sadlik

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT