Koszty użytkowania instalacji solarnych

Energia słoneczna choć darmowa, musi zostać przetworzona w taką formę, która da realny pożytek człowiekowi. Instalacje solarne pozwalają spożytkować ją w przeróżnych przypadkach, ale aby odbywało się to bezawaryjnie system ten musi być odpowiednio serwisowany co generuje koszty.

Koszty użytkowania instalacji solarnych

Koszty użytkowania instalacji solarnych trzeba ponosić regularnie, aby działała ona bezproblemowo i wydajnie. Do regularnych opłat ponoszonych przy jej eksploatacji można zaliczyć:

  • energia elektryczna niezbędna do zasilenia pompy solarnej i automatyki (koszt od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie)
  • raz na pięć lat wymiana płynu solarnego (około 200zł + cena nowego płynu).

Ponadto, przynajmniej raz na dwa lata należy dokonać przeglądu instalacji solarnej, który powinien objąć:

  • sprawdzenie stanu kolektorów
  • nastaw automatyki
  • sprawdzenie ciśnień w instalacji
  • wyregulowanie przepływu
  • zbadanie jakości płynu solarnego, odporność na zamarzanie.

Przegląd całej instalacji solarnej jest płatny, a jego koszt kształtuje się w granicach 250-350 zł.

Przy instalacji z kolektorami próżniowymi, należy sprawdzić dodatkowo:

  • znaczniki próżni na rurach próżniowych
  • odporność płynu na wysoka temperaturę (zmiana zabarwienia płynu, która może skutkować koniecznością wymiany płynu).

źródło: heliosfera.pl
zdjęcie: Aneta Sadlik

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT