Budowa farmy wiatrowej w zachodniopomorskim

W gminie Krzęcin w powiecie choszczeńskim, w województwie zachodniopomorskim trwa właśnie budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko o mocy 7,5MW. Obiekt składać się będzie z trzech urządzeń typu GE 2,5 XL o mocy znamionowej 2,5MW każda, średnicy wirnika 100m i wysokości piasty 100m.

Budowa farmy wiatrowej w zachodniopomorskim

Za nadzór i realizację powstającej farmy wiatrowej w zachodniopomorskim odpowiedzialna jest spółka Renpro będąca wspólnikiem większościowym właściciela projektu - spółki KSM Energia sp. z o. o. Projekt jest finansowany ze środków własnych inwestora - KSM Energia sp. z o. o., kredytem inwestycyjnym udzielonym przez bank BGŻ S.A. oraz korzysta ze wsparcia finansowego z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.4 Wytwarzanie Energii ze źródeł odnawialnych.

Przetarg na wykonawstwo robót budowlanych wygrało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane spółka HQ sp. z o. o. Koszt inwestycji wynosi 37 895 975,10 zł, z czego blisko 30%, a dokładnie 11 350 679,50 zł wynosi kwota dofinansowania.

Projekt budowy farmy wiatrowej Żeńsko w zachodniopomorskim jest drugim projektem w Polsce, w którym zostanie zainstalowana technologia turbin GE o jednostkowej mocy 2,5 MW. W ubiegłym roku na polskim rynku zostało zainstalowanych 21 turbin General Electric 2,5 MW na farmie wiatrowej Wielkopolska.

W celu zapewnienia optymalnych parametrów funkcjonowania i wydajności turbin inwestor KSM Energia sp. z o. o. podpisał także kompleksową umowę serwisową z General Electric International S.A.

Pierwsze uruchomienie turbin wiatrowych z budowanej w zachodniopomorskim farmy wiatrowej oraz ich testy są planowane na koniec sierpnia br., natomiast oficjalne otwarcie farmy wiatrowej na wrzesień br. Prąd wyprodukowany przez elektrownie ma popłynąć do sieci Enea Operator sp. z o. o. już w październiku br.

źródło i zdjęcie: gramwzielone.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT