Pompy ciepła ogrzewają klasztory w Krakowie

Chcąc utrzymać optymalną temperaturę w tak dużych powierzchniach jak budynki sakralne, konieczne jest zastosowanie bardzo wydajnej instalacji grzewczej. Alternatywą dla takich drogich inwestycji mogą być pompy ciepła charakteryzujące się niskimi kosztami eksploatacji.

Pompy ciepła ogrzewają klasztory w Krakowie

Jednym z pierwszych polskich obiektów sakralnych, w którym pompy ciepła ogrzewają budynek, jest klasztor Kamedułów na krakowskich Bielanach. Budynek ulokowany jest 326 m n.p.m. na wzgórzu zwanym Srebrną Górą. Jego budowę rozpoczęto w 1604 r. i zakończono po ok. 40. latach. W 2008 r. dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych rozpoczęto w nim prace renowacyjne.

Bezpośrednim celem projektu była modernizacja jednej z części klasztoru - Domu Wolskiego i dawnej Infirmerii. W ramach inwestycji wyposażono ją w system geotermalnego ogrzewania, dzięki któremu udało się obniżyć koszty utrzymania.

W obiekcie o powierzchni użytkowej 1320 m2 realizowano jednocześnie prace budowlane, konserwatorskie oraz instalacyjne, które łącznie trwały ponad 12 miesięcy. Aby zapewnić odpowiednie warunki termiczne przy kubaturze 4262 m3, zaprojektowano węzeł ciepła z pionowym kolektorem gruntowym, instalację c.o. oraz instalację wentylacji mechanicznej. Realizacji projektu podjęła się firma Nateo.

"Wszystkie prace musiały być przeprowadzane pod ścisłym nadzorem konserwatorów zabytków. W budynku zamontowaliśmy dwie pompy ciepła Gemini o łącznej mocy 107 kW, które zasilają centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową oraz wentylację" mówi Paweł Kocięba-Żabski, prezes Nateo sp. z o.o. "Najbardziej problematyczne było wykonanie źródła dolnego, ponieważ odwierty wykonywane były w skale wapiennej, a każdy z nich musiał mieć 62 m głębokości."

Funkcję źródła górnego pełnią: ogrzewanie podłogowe, stalowe grzejniki płytowe oraz klimakonwektory. Parametry czynnika grzewczego wynoszą 40/32° C. Instalacja obsługiwana jest za pośrednictwem zautomatyzowanego panelu centralnego oraz paneli pokojowych umożliwiających regulację temperatury oraz pracy wentylatorów w poszczególnych pomieszczeniach.

Rok później w klasztorze zrealizowano kolejny projekt, który dotyczył budynku Foresterii - Schindlerówki. Jego kubatura wynosi 3806,2 m3, powierzchnia ogrzewana - 548 m2, a powierzchnia zabudowy - 373,2 m2. Na podstawie przeprowadzonego bilansu cieplnego określono zapotrzebowanie mocy grzewczej o wartości minimalnej 42,35 kW oraz sezonowego zapotrzebowania ciepła na poziomie 308,69 Gj rocznie. W obiekcie zainstalowana została pompa ciepła Gemini G44 o mocy grzewczej 44 kW.

"Modernizacja instalacji grzewczej w klasztorze Kamedułów była dla nas dużym wyzwaniem ze względu na trudne warunki pracy. Jesteśmy jednak dumni, że to właśnie my mogliśmy podjąć się realizacji tego projektu i wziąć udział w modernizacji tak niesamowitego obiektu" mówi Paweł Kocięba-Żabski.

Pierwsze zainstalowane pompy działają w budynku już od dwóch lat i przynoszą spodziewane korzyści, dzięki czemu obecnie rozważana jest możliwość przeprowadzenia podobnej modernizacji w pozostałych częściach klasztoru.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Nateo, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: nateo.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT