Papy i folie stosowane w hydroizolacji

Wilgoć i woda stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla budynków. Zarówno dach jak i fundamenty trzeba w odpowiedni sposób zabezpieczyć materiałami hydroizolacyjnymi. Które dostępnych pap i folii wybrać, co je wyróżnia i jak się przeciwstawiają wilgoci?

Papy i folie stosowane w hydroizolacji

Papy hydroizolacyjne

Papy hydroizolacyjne stosuje się jako dolną warstwę przy izolacji dachów i stropodachów i do wielowarstwowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych ścian. Jest to wyrób, którego warstwę nośną stanowi osnowa nasycona materiałem bitumicznym.


Folie hydroizolacyjne

Folia - arkusz z metalu lub tworzywa sztucznego o równomiernej, zwykle niewielkiej grubości.

Folie z tworzyw sztucznych (polietylenu, poliestru, poliamidu, polipropylenu) mogą zawierać plastyfikatory, barwniki lub wypełniacze a ich własności fizyczne zmieniają się w szerokim zakresie.

Folie hydroizolacyjne stosuje się do: izolacji przeciwwilgociowej poziomej fundamentów, ścian i podłóg oraz izolacji przeciwwilgociowej i zabezpieczania izolacji przeciwwodnej pionowej ścian piwnic i fundamentów w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Są płaskie albo wytłaczane (wysokość profilu wynosi zwykle 8-20 mm), wykonane z polietylenu, polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) albo polichlorku winylu (PVC) - mogą być dodatkowo zbrojone tkaniną poliestrową lub polipropylenową.

 • Tworzywa sztuczne - substancje zawierające polimer oraz dodatki (wypełniacze, plastyfikatory, stabilizatory, pigmenty). Do tworzyw sztucznych zaliczamy: poliamid, polietylen, poliester, polipropylen, poliuretan.
 • Włókna syntetyczne - włókna wytwarzane z materiałów produkowanych syntetycznie, głównie z polimerów. Do włókien syntetycznych zaliczamy włókna: poliamidowe, poliestrowe, poliwinylowe, poliuretanowe, poliwęglanowe.
 • Polimery - związki, których cząsteczki składają się z bardzo wielu mniejszych, powtarzających się ugrupowań atomowych.
 • Ze względu na ogólną strukturę i warunki przetwarzania polimery dzielimy na:
  • termoplasty: polimery łańcuchowe, które topią się w wyższych temperaturach i są rozpuszczalne w odpowiednich rozpuszczalnikach,
  • duroplasty: polimery termo- lub chemoutwardzalne, które pod wpływem odpowiednio wysokiej temperatury albo odczynników chemicznych stają się nietopliwe i nierozpuszczalne.

Dlaczego warto stosować folie hydroizolacyjne?

 • Obecnie możemy zaplanować izolację naszego budynku, wykorzystując folie o różnych grubościach i parametrach izolacyjnych. Oferty producentów nie ograniczają naszego wyboru tylko do kilku produktów. Mamy szeroki dostęp zarówno do folii jak i do materiałów mocujących, co raczej eliminuje możliwość błędnego montażu.
 • Jeżeli odpowiednio dobierzemy folię i właściwie zamocujemy, mamy gwarancję, że dom będzie zabezpieczony przed wilgocią.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając folie hydroizolacyjne?

 • Należy zwrócić uwagę na podłoże, które powinno być odpowiednio oczyszczone, zagruntowane lub nawet uzupełnione.
 • Do układania folii i łączenia kolejnych warstw izolacji należy stosować środki zalecane przez producenta folii (najlepiej jednego).
 • Wybór folii należy ściśle uzależnić od funkcji jaką ma pełnić (izolacja pionowa, pozioma; typ lekki lub ciężki) i nie uciekać się do półśrodków licząc na (pozorne przecież) oszczędności.


Folie paroszczelne i paroprzepuszczalne

Paroprzepuszczalność folii - to zdolność do przepuszczania pary wodnej mierzona w gramach na metr kwadratowy folii w ciągu doby - [g/(m2 24 h)]. Paroprzepuszczalność folii bada się w określonych warunkach laboratoryjnych (temperatura, ciśnienie i wilgotność powietrza). Jednak ze względu na różne metodyki badań podawane wartości dla wyrobów różnych producentów nie zawsze są porównywalne.

Obiektywnym współczynnikiem paroprzepuszczalności jest parametr Sd, określający równoważną grubość warstwy powietrza o takiej samej paroprzepuszczalności. Wskaźnik ten dla folii paroprzepuszczlnych nie powinien być wyższy niż Sd = 0,2 m natomiast dla folii wysokoparoprzepyszczalnych Sd mniejsze niż 0,05 m.

Folie paroprzepuszczalne to takie, których zdolność przepuszczania pary wodnej wynosi od 300 do 3000 g/(m224 h).

Folie wysokoparoprzepuszczalne to takie, których zdolność przepuszczania pary wodnej jest większa od 1300 g/(m224 h).

Folie niskoparoprzepuszczalne mają paroprzepuszczalność 10-40 g/(m224h).

Folie paroszczelne mają paroprzepuszczalność < 0,5 g/(m224h).

Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne stosuje się do izolacji przeciwwilgociowej dachów spadzistych wentylowanych i niewentylowanych, ocieplanych i nieocieplanych oraz ścian zewnętrznych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Folie paroszczelne chronią izolację termiczną przed zawilgoceniem parą wodną przenikającą przez przegrody (ściany i dachy) oddzielające pomieszczenia o różnej temperaturze i wilgotności; umieszcza się je po wewnętrznej stronie izolacji termicznej. Są jedno- lub kilkuwarstwowe, najczęściej z polietylenu - mogą być dodatkowo zbrojone siatką z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), poliestru lub polipropylenu, czasami mają też dodatkową warstwę folii aluminiowej.

Folie paroprzepuszczalne chronią izolację termiczną dachu lub ściany szkieletowej przed zawilgoceniem wodami opadowymi, a przepuszczając parę wodną pochodzącą z wnętrza budynku pozwalają "oddychać" ścianie; umieszcza się je po zewnętrznej stronie izolacji termicznej. Są jedno- lub kilkuwarstwowe.

Najczęściej spotyka się folie z włókniny polipropylenowej; mogą być z perforacją lub naklejoną profilowaną matą z poliamidu. Bywają też folie paroprzepuszczalne z polietylenu, mogą być dodatkowo zbrojone siatką z polipropylenu, z perforacją lub bez. Zależnie od miejsca ułożenia i pełnionej funkcji nazywane są również wiatroizolacją lub folią wstępnego krycia (FWK).

Dlaczego warto stosować folie dachowe?

 • Zastępują deskowanie dachu i krycie go papą pod ostateczne pokrycie dachowe. Są proste do ułożenia, znacznie tańsze i lżejsze niż tradycyjny podkład.
 • Dzięki odpowiedniej paroprzepuszczalności nadmiar wilgoci jest odparowywany co zwiększa żywotność więźby dachowej.
 • Z uwagi na wodoszczelność materiału, prace montażowe mogą być wykonywane w każdych warunkach atmosferycznych; folia stanowi również doraźne zabezpieczenie poddasza przed deszczem i wilgocią w przypadku uszkodzeń pokrycia dachowego.
 • Zwiększona odporność na działanie promieni UV powoduje, że przykrycie dachowe może być wykonane z opóźnieniem nawet do kilku miesięcy.
 • Odporność na działanie wysokich i niskich temperatur gwarantuje elastyczność w wymaganych warunkach pogodowych podczas montażu (rozpiętość temperaturowa od -40°C do +80°C).
 • Dzięki odpowiednim dodatkom folie dachowe nie rozprzestrzeniają ognia w przypadku pożaru.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Gutta Polska

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT