Jak wykonać skuteczną hydroizolację budynków?

Pozornie szczelne przegrody w postaci ścian zewnętrznych mogą jednak również być miejscem, przez które przedostaje się wilgoć do wnętrza domu. Zjawisko takie będzie szczególnie trudne do wychwycenia gdy dom jest ocieplony, a woda wnika pod styropianem np. z nieszczelnych rynien zamontowanych w gzymsie, bądź przez parapety zewnętrzne podczas zacinającego deszczu lub topniejącego śniegu.

Jak wykonać skuteczną hydroizolację budynków?

Potencjalnym miejscem przecieków mogą być również źle uszczelnione tarasy i balkony, zwłaszcza w miejscach połączenia ze ścianą zewnętrzną. Znalezienie przyczyny wnikania wody będzie trudne, gdyż zaciek najczęściej pojawia się w innym miejscu niż nieszczelność i niekiedy musimy posłużyć się metodą próbnych uszczelnień podejrzanych miejsc aby zlokalizować przeciek. Pomocna też będzie okresowa obserwacja zacieku - w jakich warunkach pogodowych się pojawia, czy zmienia barwę, powiększa się itp. Niekiedy konieczna jest kontrolna odkrywka, która pozwoli na sprawdzenie stanu podłoża, przemieszczania się wilgoci i w końcu umożliwienie wysychania.

Przecieki przez okna balkonowe

Płyta balkonowa czy tarasowa jest poziomą przeszkodą "wystającą" ze ścian zewnętrznych i właśnie w tych miejscach widoczne są skutki zawilgocenia w postaci zacieków na suficie niższej kondygnacji, "puchnięcia" paneli podłogowych czy parkietu w pobliżu drzwi balkonowych czy nawet zalewania posadzki po intensywnych opadach deszczu.

Jedną z najczęstszych przyczyn pojawienia się wilgoci w pobliżu tarasu czy balkonu jest nieszczelne osadzenie okna bądź jego niedostateczna wodoszczelność spowodowana niską jakością wykonania lub naturalnym starzeniem się uszczelek czy rozregulowaniem okuć.

Przecieki takie dość łatwo wykryć, gdyż po ulewie połączonej z silnym wiatrem wiejącym niemal prostopadle do tej ściany, na podłodze albo na parapecie wewnętrznym pojawia się woda spływająca po ramie lub spod progu. Obecnie produkowane okna powinny mieć określoną klasę wodoszczelności, co gwarantuje odporność na przecieki przy konkretnych prędkościach wiatru.

Przykładowo okno w klasie szczelności 4A powinno uchronić przed przeciekami przy zacinającym deszczu z prędkością ok. 50 km/h przez przynajmniej 30 minut. Jednak w praktyce inwestorzy nie zawsze zwracają uwagę na klasę wodoszczelności kupowanych okien, a z czasem lub w wyniku błędów montażowych stają się one coraz bardziej podatne na przeciekanie.

Szczególnie newralgicznym miejscem, gdzie pojawiają się przecieki jest dolny profil ościeżnicy, bo tamtędy najczęściej przenika woda spływająca po szybie i ramie okna. Trudniejsze do wykrycia mogą być przecieki spowodowane nieszczelnością osadzenia ramy okiennej u dołu i podciekaniem wody w miejscu jej osadzenia.

Przy niewielkich nieszczelnościach woda wnika w konstrukcję domu nie dając początkowo żadnych widocznych objawów. Z czasem, w miarę zwiększania się zawilgocenia, na znajdującym się niżej suficie pojawia się zaciek, bądź niepokojąco odkształca się pokrycie podłogowe przy drzwiach balkonowych. Przecieki w tym miejscu spowodowane są najczęściej brakiem utworzenia dostatecznej różnicy poziomów między podłogą w pomieszczeniu, a powierzchnią tarasu czy balkonu.

Po uwzględnieniu grubości wszystkich warstw pokryciowych (wewnątrz i na zewnątrz) różnica ta nie powinna być mniejsza niż 5 cm z obniżeniem na zewnątrz. O zachowanie takiego zestopniowania trzeba zadbać już na etapie stawiania stanu surowego i odpowiednio nisko osadzić płytę balkonową lub strop tarasu.

Często, z chęci lepszego ocieplenia i ograniczenia wpływu mostów cieplnych zwiększa się grubość termoizolacji powierzchniowej, co w efekcie prowadzi do niemal zrównania poziomów podłóg i w efekcie skutkuje przeciekami. Osadzenie drzwi balkonowych musi zapewniać absolutną szczelność na dole i w żadnym razie nie można zrobić tego wyłącznie na piankę montażową i klocki dystansowe. Dobrym rozwiązaniem będzie osłonięcie ramy pasem z blachy tworzącym szczelną gródź sięgającą do poziomu surowej płyty tarasowej.

Błędy w kształtowaniu spadków

Samo uszczelnienie na styku z drzwiami balkonowymi nie wystarczy jeśli płyta tarasowa bądź balkon nie będzie miał odpowiedniego nachylenia umożliwiającego szybki spływ wody. Warstwa spadkowa powinna być utworzona pod wszystkimi powłokami hydroizolacyjnymi co zmniejsza ryzyko podciekania wody nie tylko na powierzchni, ale i w warstwach wewnętrznych.

Nachylenie w stronę krawędzi zewnętrznych powinno wynosić 1,5 - 2 %, ale w budynkach całkowicie odsłoniętych, w rejonach o dużej wietrzności i od strony najczęściej wiejących wiatrów (głównie zachodniej) wskazane jest utworzenie wąskiego pasa (10 -15 cm) wzdłuż ścian o znacznie większym pochyleniu.

Zmniejszy to efekt "wtłaczania" wody z powierzchni w styk ściany z podłogą przez silne podmuchy wiatru. Miejsce to jest szczególnie podatne na przecieki, a skuteczne i trwałe uszczelnienie będzie trudne zwłaszcza wtedy, gdy nawierzchnia układana jest na warstwie izolacji cieplnej.

Następny problem jaki wiąże się z uszczelnieniem styku płyta - ściana to kolejność prowadzonych prac podczas wykańczania budynku. Często wykonuje się najpierw ocieplenie domu, a ostateczne pokrycie balkonu czy tarasu pozostawia się na później. W efekcie hydroizolacja płyty kończy się na linii ocieplenia ściany, co umożliwia wnikanie wody pod tę termoizolację.

Prawidłowo wykonane zabezpieczenie przed przeciekami powinno utworzyć szczelną i ciągłą powłokę na płycie i wyprowadzoną ok. 20 cm na surową, ale wyrównaną ścianę. Takie zabezpieczenie zapewni m.in. pokrycie z dwuskładnikowej zaprawy wodoszczelnej na powierzchni i taśmy wzmacniającej ułożonej w narożu płyty i ściany po uprzednim jego wyprofilowaniu (wyoblenie bądź sfazowanie styku ściana-podłoga).

Wyprowadzenie izolacji przeciwwodnej na próg podokienny
Wyprowadzenie izolacji przeciwwodnej na próg podokienny


Woda pod warstwą ocieplenia

Sygnałem wskazującym na możliwość przenikania wody pod ocieplenie będą zacieki jakie uwidaczniają się wzdłuż osadzenia płyty tarasowej czy balkonowej również poza szerokością wstawionych w tę ścianę okien. Pojawiają się najczęściej po dłuższym okresie akumulowania się wilgoci, którą nasiąka dół ściany spoczywającej na bardziej wodoszczelnym osadzeniu tej płyty, co ogranicza spływanie wody jeszcze niżej.

Oprócz bezpośredniego przenikania wody opadowej z zewnątrz przez niedostateczne uszczelnione przejście płyty konstrukcyjnej, zawilgocenie może być spowodowane przeciekami na wyżej położonych kondygnacjach - głównie wokół źle osadzonych okien i parapetów zewnętrznych, bądź z uszkodzonych elementów odwodnienia dachu.

Woda pod ociepleniem może pojawić się również w wyniku długotrwałych zacinających opadów deszczu powodujących namakanie tynku oraz wnikanie wody przez szpary w warstwie ociepleniowej. W skrajnych przypadkach wilgoć może pojawić się też w wyniku kondensacji pary wodnej wewnątrz ściany, na styku z nieocieploną płytą balkonową i przy równoczesnym braku wentylacji pomieszczeń bądź wcześniejszym zamoknięciu muru.

Przeciekom elewacji w wyniku katastrofalnych warunków atmosferycznych praktycznie nie uda się zapobiec i trzeba skoncentrować się na osuszeniu ścian podobnie jak i w przypadku kondensacji, poprawiając jednocześnie wentylację pomieszczeń.

autor: Redakcja BudownicwaB2B
oprac.: Maja Wychowaniec
zdjęcia: Knauf, Weber

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT