Wodne nagrzewnice nadmuchowe VOLCANO - praktyczny poradnik

Firma VTS jest producentem wysokiej jakości wodnych nagrzewnic nadmuchowych. Nagrzewnica VOLCANO stanowi integralną część nowoczesnych instalacji grzewczych. Stosowana w obiektach o średniej i dużej kubaturze eliminuje problem niedogrzania i negatywnego wpływu czynników atmosferycznych na wnętrze. Dziś wszelkie wątpliwości na temat nagrzewnic rozwieje Product Manager Wojciech Lew-Kiedrowski z firmy VTS.

Wodne nagrzewnice nadmuchowe VOLCANO - praktyczny poradnik

Kryteria doboru wodnej nagrzewnicy nadmuchowej do danego pomieszczenia?

Każdy dobór urządzeń jest prowadzony w odniesieniu do konkretnych potrzeb obiektu. Oferowany przez VTS EUROHEAT wybór modeli nagrzewnic w zupełności pozwala na swobodne dopasowanie do potrzeb danego pomieszczenia.

Prawidłowy dobór zaczyna się od określenia zapotrzebowania cieplnego. Kolejnym krokiem ważnym w doborze jest temperatura czynnika grzewczego jakie będzie generowało źródło ciepła oraz docelowa temperatura jaka ma panować w obiekcie. Mając te dane możemy w odniesieniu do parametrów technicznych aparatów odczytać moc grzewczą poszczególnych modeli nagrzewnic dla określonych wydatków wentylatorów. W zależności od przeznaczenia obiektu ważnym aspektem jest prędkość przepływającego powietrza, czyli bieg pracy wentylatora i rodzaj wymiennika, który dobierany jest w zależności od temperatury czynnika grzewczego. Im temperatura czynnika wyższa tym częściej stosuje się wymienniki o mniejszej rzędowości czyli np. VOLCANO VR1. Przy temperaturach czynnika poniżej 70/50°C sugeruje się stosowanie nagrzewnic z wymiennikiem dwurzędowym tj.  nagrzewnice VOLCANO VR2 lub VOLCANO mini.

Ostatnią ważną kwestią jest przeznaczenie obiektu i wysokość montażu. Jeśli jest to np. pomieszczenie handlowo-usługowe to trzeci bieg wentylatora jest maksymalnym biegiem pracy, aby osoby znajdujące się w pobliżu urządzenia przebywały w komfortowych warunkach. Moc grzewczą aparatu odczytujemy dla danej wartości temperatury czynnika grzewczego dla danego biegu wentylatora i temperatury wlotowej powietrza, która to temperatura powinna być równa temperaturze docelowej jaką chcemy uzyskać w ogrzewanym pomieszczeniu.

W halach magazynowych, gdzie prędkość przepływającego powietrza i hałas nie maja większego znaczenia  urządzenia zarówno przy montażu podstropowym lub naściennym pracują bez regulacji z maksymalnymi wydatkami lub mogą zostać wyposażone w nową automatykę 0-10V dostępną w VTS EUROHEAT, gdzie prędkość wentylatora dobierana jest w zależności od różnicy temperatur docelowej i panującej. Ciekawą funkcją automatyki 0-10V oprócz jej automatycznej i intuicyjnej pracy  jest jeszcze możliwość ingerencji w czułość sygnału 0-10V w zależności od różnicy temperatur w zakresie modyfikacji +10, +20, +30 lub +40% co daje pełną możliwość dostosowania się do danego rodzaju obiektu. Funkcja ta pozwala na załączenie wentylatora na wyższym wydatku już przy niewielkich różnicach temperatur, bardzo przydatny aspekt przy powierzchniach obiektów powyżej 150 m2, gdzie często potrzebna jest szybka i skuteczna reakcja wentylatora do szybko zmieniających się warunków.

Mając na uwadze wszystkie powyższe informacje w uproszczony sposób można dokonać doboru nagrzewnic od strony pokrycia zapotrzebowania cieplnego budynku. Moc źródła ciepła powinna odpowiadać minimum mocy potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania cieplnego.

Sam uproszczony rachunek doboru można opisać następująco: moc źródła dzielmy przez moc grzewczą wybranego aparatu grzewczo-wentylacyjnego na danym biegu i powstanie nam ilość sztuk urządzeń jaką należy zastosować na obiekcie.

Na jakiej wysokości powinna być montowana nagrzewnica?

W zależności od rodzaju i przeznaczenia obiektu urządzenia mogą być montowane na ścianie i pod stropem. Szczególnie przy wysokich obiektach , czyli od 7 m sugeruje się, aby nagrzewnice instalować zarówno na ścianie jak i pod stropem. Nagrzewnice zamontowane pod stropem przy okazji pełnią funkcje destratyfikatorów przez  co nie ma konieczności wyposażania obiektu w te dodatkowe urządzenia. Aby skutecznie rozprowadzić ciepło najczęściej nagrzewnice montuje się na ścianie na wysokości od 3 do 6m a pod stropem od wysokości 7 do 12 m.

Czy strumień ciepłego powietrza wytwarzany przez nagrzewnicę można dowolnie regulować? (siłę, kierunek, kąt itp.)

Istnieje bardzo wiele różnych konfiguracji zamontowania nagrzewnic VOLCANO. Urządzenia są skonstruowane tak, aby w jak największym stopniu możliwość adaptacji pod wymogi danej realizacji zapewniając najskuteczniejszą dystrybucję podgrzanego powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu.

Kierunek nawiewu można realizować w dwóch płaszczyznach, w poziomie istnieje  możliwość obrotu urządzenia na konsoli o kąty +/-60° (w prawo i w lewo). W płaszczyźnie pionowej wykorzystać można przesunięcie na konsoli  o +/-20° (w górę i w dół). W płaszczyźnie pionowej jest jeszcze możliwość indywidualnego   ustawienia kierownic powietrza, w nagrzewnicach VOLCANO VR1 i VR2 mamy możliwość ustawienia w czterech pozycjach każdej kierownicy niezależnie. Można też w przypadku montażu nagrzewnic w układzie podstropowym wyjąc połowę kierownic powietrza w VOLCANO VR1 i VR2 i odwrócić je aby uzyskać lepszy rozkład rozprowadzenia powietrza w prawą i lewą stronę.

Nagrzewnice Volcano MINI posiadają analogiczne rozwiązania montażu jak VOLCANO VR1 I VR2.  Kierownice pozwalają na bezstopniową regulację, w związku z czym lepsze  dopasowanie kierunku nadmuchu pod wymogi realizacji.

Siłę nadmuchu powietrza reguluje się za pomocą automatyki. Istnieją też rozwiązania, gdzie nie stosuje się montażu na konsoli dedykowanej do urządzenia, tutaj również nagrzewnice posiadają dodatkowe otwory ramie wymiennika, dzięki czemu można dokonać zainstalowania nagrzewnic na innej konstrukcji wsporczej w celu skutecznego rozprowadzenia powietrza.

Czy nagrzewnice można wieszać w różnych pozycjach, również na suficie?

W punktach wcześniejszych częściowo już zostały naświetlone możliwości dystrybucji powietrza w ogrzewanym obiekcie przy różnych montażach nagrzewnic. W bardzo wielu przypadkach sugeruje się montaż na suficie, szczególnie w wysokich halach. Ze względu na gromadzenie się powietrza pod stropem wskazane jest zainstalowanie nagrzewnic podstropowo w celu spychania gromadzącego się powietrza przy jednoczesnym dobrym jego podgrzaniu i rozprowadzeniu. Spotyka się też bardzo dobre rozwiązania montażu naścienno-podstropowego aby jeszcze skuteczniej ogrzewać obiekt. W takiej konfiguracji nawet dla niewielkich powierzchniowo obiektów instaluje się np. tylko dwie nagrzewnice, gdzie jedna zamontowana zostaje na ścianie a drugą w 2/3 odległości od pierwszej mocuje się pod stropem przy założeniu, że obiekt  jest wysokości minimum 7 m.

Czy nagrzewnice mogą pracować z dowolnym źródłem ciepła w tym z pompami ciepła?

Nagrzewnice mogą pracować z różnymi źródłami ciepła o różnych parametrach. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku obniżania temperatury zasilającego czynnika maleje moc grzewcza nagrzewnic. Na popularności zyskują pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń. W takim układzie potrzebny jest nam też jak największy wymiennik ciepła. W konfiguracji z pompami ciepła najlepiej z asortymentu VTS EUROHEAT sprawdza się nagrzewnica VOLCANO VR2. Jeśli dany obiekt posiada pewne zapotrzebowanie cieplne to bez względu na rodzaj źródła ciepła daną wartość mocy grzewczej należy doprowadzić. Jeśli temperatura czynnika jest niska, urządzenie oddaje niższą moc grzewczą więc aby dostarczyć odpowiednią ilość energii do pomieszczenia konieczne staje się  zastosowanie dużo większej liczby urządzeń.

Jak często należy przeprowadzać serwis tych urządzeń i jakie czynności powinno się wówczas wykonać by przedłużyć niezawodne działanie nagrzewnicy?

Serwis nagrzewnic nie jest trudny, ale zależny od sposobu zamontowania na obiekcie. Skupiając się jednak na samym aspekcie czyszczenia i jego cykliczności zależy to w dużej mierze do warunków w jakim urządzenie jest użytkowane. Sugeruje się raz w roku wyczyszczenie wymiennika od strony przepływającego powietrza za pomocą sprężonego powietrza przed sezonem grzewczym. Należy też, jeśli zachodzi taka ewentualność cykliczne czyszczenie obudowy, puszki wentylatora z osadów kurzu i tłuszczu.

Raz na trzy lata zasugerować można przepłukanie wymiennika ciepłą wodą w przeciwną stronę do kierunku przepływającego czynnika grzewczego, a  w przypadku braku demontażu urządzenia wypuszczenie tej wody przez spust wymiennika. W czasie pierwszego przeglądu urządzeń sugeruje się także sprawdzenie i ewentualne dokręcenie wszystkich przewodów w puszcze silnika oraz w elementach automatyki. Sprawdzenie podłączenia  przewodów eklektycznych sugeruje się dokonać jednorazowo po pierwszym sezonie użytkowania urządzeń.

źródło i zdjęcia: VTS Polska Sp. z o.o.

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT