Farma wiatrowa w Pelplinie bliska ukończenia

Rozpoczęta w 2004 r. teraz jest już bliska ukończenia - farma wiatrowa w Pelplinie składająca się z 24 elektrowni wiatrowych ma być skończona jeszcze w tym roku. Inwestycja o wartości blisko 230 mln zł pozwoli na uzyskanie niemal 13 tys. MWh w ciągu roku.

Farma wiatrowa w Pelplinie bliska ukończenia

Budowa farmy wiatrowej w Pelplinie rozpoczęła się wraz z podpisaniem pierwszej umowy dzierżawy terenu pod inwestycję w 2004 r. Pierwsze wiatraki stanęły tu w drugiej połowie 2010 r., a z końcem br. inwestycja ma być zakończona.

Bliska ukończenia farma wiatrowa w Pelplinie ma się składać z 24 elektrowni wiatrowych o mocy jednostkowej 2 MW i łącznej zainstalowanej mocy 48 MW. Zgodnie z założeniami roczna produkcja farmy wyniesie niemal 13 000 MWh/rok, co odpowiada w przybliżeniu przeciętnemu rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez 2600 gospodarstw domowych. Inwestorem jest firma Pelplin Sp. z o.o. - spółka-córka Gamesy Energia Polska.

Na inwestycję pn. "Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin" składają się:

  • 24 elektrownie wiatrowe o mocy 2 MW każda, wysokości wieży 78m i średnicy rotora 90m,
  • abonencka, przelotowa stacja elektroenergetyczna Farmy Wiatrowej Pelplin 110/20kV, 50MVA jako Główny Punkt Odbioru wytwarzanej energii (GPO)
  • przyłącze elektroenergetyczne wysokiego napięcia GPO do istniejącej napowietrznej linii WN 110kV dwoma odcinkami napowietrznej linii 110kV
  • przyłącze kablowe SN abonencką linią kablową SN-15kV zasilające abonencki transformator 15/04kV potrzeb własnych GPO farmy,
  • linie kablowe średniego napięcia 20kV łączące elektrownie z GPO i sieć kablowej łączności optotelekomunikacyjnej między elektrowniami i GPO,
  • infrastruktura drogowa zapewniająca dojazd do elektrowni wiatrowych.

Innymi korzyściami wynikającymi z powstania farmy wiatrowej w gminie Pelplin są dodatkowe dochody dla gmin z tytułu podatku od nieruchomości - 2% od wartości części budowlanych elektrowni wiatrowej, dodatkowe dochody z tytułu dzierżawy gruntów dla rolników, mieszkańców gminy i właścicieli terenów, na których wybudowane zostaną elektrownie, poprawa jakości powietrza, modernizacja sieci dystrybucyjnej, promocja regionu.

Farma wiatrowa Pelplin to inwestycja o wartości ponad 227 mln zł. W związku z jej budową zmodernizowanych zostało ponad 8 km dróg publicznych.

Hiszpańska spółka Gamesa jest wiodąca w obszarze rozwoju energetyki wiatrowej, jak również jeden z głównych producentów turbin wiatrowych na świecie. Spółka osiągnęła pozycję globalnego lidera w swojej kategorii, a łączna moc turbin wiatrowych wyprodukowanych przez firmę i rozmieszczonych w farmach wiatrowych na terenie 4 kontynentów i 30 państw wynosi 22000 MW.

źródło i zdjęcie: trójmiasto-24.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT