Podsumowanie konferencji CEP® Poland 2012

W dniach 17 i 18 kwietnia 2012 r. odbyło się CEP® Poland 2012 Czysta Energia i Budynki Przyszłości szereg konferencji z towarzyszącą wystawą. Wśród wiodących zagadnień wydarzenia były kwestie inteligentnych budynków, termomodernizacja zabytków czy energooszczędne budownictwo.

Podsumowanie konferencji CEP® Poland 2012

Założenia konferencji Czysta Energia i Budynki Przyszłości

Na trzech spotkaniach w ramach CEP® Poland 2012 omawiane było energooszczędne budownictwo oraz jego przyszłość w Polsce. Głównymi zagadnieniami konferencji były również inteligentne budynki, a także termomodernizacja istniejących już budynków i zabytków.

W ceremonii otwarcia oprócz przedstawicieli REECO Poland Sp. z o.o. wzięli udział Bartosz Dubiński Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz Maciej Kubanek Sekretarz Generalny Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "SIPUR".

"Inteligentny budynek - innowacyjne spojrzenie w przyszłość" - to konferencja, która zgromadziła zwolenników idei domu inteligentnego. Konferencje moderował Paweł Kwasnowski z firmy ZDANIA Sp. z o.o., która ściśle współpracuje z Laboratorium AutBudNet Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Kwasnowski jako przedstawiciel sponsora konferencji prezentował także problematykę wzrostu energooszczędności w budynkach po zintegrowaniu systemów automatyzacji budynku.

Swoją obecność podczas konferencji "Budynek inteligentny - idea, stan obecny i perspektywy rozwoju" potwierdzili wystąpieniami:

 • Doc. dr inz. Krzysztof Duszczyk z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej przedstawił ideę budynku inteligentnego i perspektywy jej rozwoju na przyszłość. Omówił on także europejski projekt wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych do ograniczenia zużycia energii w budynkach socjalnych - E3SoHo.
 • Dr inż. arch. Joanna Tymkiewicz z Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej wyjątkowo ciekawie zaprezentowała temat "Inteligentne fasady - architektura inspirowana technologią", pokazała jak technologia służy architekturze a architektura technologii.
 • Konferencja "Termomodernizacja budynków zabytkowych - tradycja kontra nowoczesność. Rozwiązania pozwalające zachować wartość zabytkową budynku. Na wstępie Jacek Rulewicz, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SKZ przedstawił krótko tematykę i działania Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
 • Doświadczenia European Heritage Legal Forum w kontekście prawnych aspektów efektywności energetycznej budynków w zastępstwie Bartosza Skaldawskiego zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa przedstawił Michał Aniszewski. Również on zaprezentował tematykę poprawy efektywności energetycznej zabytkowej architektury
  Michał Krasucki, reprezentant Towarzystwa Opieki nad Zabytkami próbował udowodnić, że pieniądze na ratowanie mogą szkodzić zabytkom.
 • Marcin Janicki z Politechniki Łódzkiej przedstawił, jak można wykorzystać techniki komputerowe do celów właściwego planowania termomodernizacji. Firma Korff Isolmatic zaprezentowała superwand DS - system izolacji ścian od wewnątrz - efektywna termoizolacja bez ingerencji w fasadę budynku, skuteczne zapobieganie powstawania pleśni i grzybów.
 • Jarosław Kraś z firmy Xella Polska omówił mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR - ocieplenie od wewnątrz.

Największą popularnością cieszyła się konferencja: " Energooszczędne budynki przyszłości", podczas której miały miejsce wystąpienia m.in.:

 • Tomasza Gałązki, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zaprezentował regulacje prawne dotyczące budownictwa energooszczędnego, stan obecny i plany na przyszłość.
 • Joanny Rucińskiej z NAPE przedstawiła zasady budownictwa energooszczędnego, w tym domów pasywnych, zero energetycznych i dodatnio energetycznych.
 • Systemy wsparcia budownictwa energooszczędnego zaprezentował ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojciech Stawiany.
 • Cezarego Sankowskiego, osoba o ogromnym doświadczeniu w projektowaniu budynków energooszczędnych, podzielił się z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem nie tylko w kwestii projektowania budynków energooszczędnych ale także zaprezentował jak należy podnieść standard zwykłego budynku do budynku energooszczędnego.
 • Macieja Kubanka, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR SIPUR przedstawił nowoczesne izolacje poliuretanowe PIR i PUR oraz właściwości poliuretanu.
 • Temat izolowania metodami natrysku oraz wdmuchiwania w nowych obiektach oraz podczas ich renowacji omówił Maciej Wisiorowski, Izolacje Pluimers Sp. z o.o.
 • Izolacyjne bloczki cokołowe Isomur Plus ich właściwości i zastosowanie przedstawił reprezentant firmy STAHLTON Polska Sp. z o.o.
 • Adama Piłota, Szymona Firląga - Instytut Budynków Pasywnych omówił techniki grzewcze i aktualne tendencje w budownictwie energooszczędnym.
 • Realne problemy wykonawstwa pomp ciepła w Polsce ze szczególnym wskazaniem na prawidłowe wykonanie instalacji dolnego źródła ciepła w budynkach energooszczędnych na przykładzie Energeo przekazał uczestnikom konferencji mgr. inż. Dariusz Wasążnik z firmy Aspol Sp. z o.o.
 • Łukasza Kulawika specjalista d/s Produktu i Rozwoju Rynku firmy Synthos przedstawił Synthos XPS - nowoczesny materiał izolacyjny i jego zastosowania w termoizolacji budynków pasywnych.
 • Cezary Sankowski zajął się tematyką podnoszenia standardu budynku do standardu domu pasywnego, zero energetycznego i dodatniego przy użyciu odpowiednich komponentów.

CEP CLEAN ENERGY & PASSIVEHOUSE w Stuttgarcie w Niemczech to jedne z najważniejszych targów dotyczących energooszczędnego budownictwa i energii ze źródeł odnawialnych organizowanych przez Grupę REECO. Od tego roku odpowiednik tych targów jest obecny także w Polsce.

źródło i zdjęcie: Reeco

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT