World Green Building Week po hasłem "Zielony budynek w nowej zielonej gospodarce"

Jak co roku Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (WGBC) organizuje World Green Building Week. To wydarzenie ma za zadanie przekazać najistotniejsze dane o rozwoju zielonego budownictwa, pozyskać nowych słuchaczy oraz stworzyć platformę informacyjną zwiększającą wpływ i zasięg globalny idei.

World Green Building Week po hasłem "Zielony budynek w nowej zielonej gospodarce"

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego - Polish Green Building Council PLGBC jest organizatorem Tygodnia Budownictwa Zrównoważonego - World Green Building Week. Konferencja prasowa PLGBC z okazji Światowego Tygodnia Budownictwa Ekologicznego odbędzie się 20 września 2011 r. w Warszawie.

Podczas krótkiej prezentacji dowiedzą się Państwo, dlaczego budownictwo ekologiczne jest tak istotne, oraz w jaki sposób PLGBC oraz inne organizacje GBC zrzeszone w WorldGBC starają się uczynić budynki bardziej bezpieczne dla naszego zdrowia, przyjazne dla środowiska i kieszeni.

Skupienie World Green Building Week na zielonych budynkach w nowej zielonej gospodarce ma na celu podkreślenie kluczowej roli, jaką ma promowanie zrównoważonego rozwoju i redukcja emisji dwutlenku węgla w odbudowie naszej gospodarki i tworzeniu zielonych miejsc pracy.

W Wielkiej Brytanii jest potrzeba zmodernizowania 26 milionów istniejących domów, które zaliczane są do najbardziej energochłonnych w Europie. Szacuje się, że wprowadzenie programu modernizacji może stworzyć w regionie jedno miejsce pracy na każde dziesięć domów.

Zielone budynki wymagają mniej energii i mniej wody niż standardowe budynki, produkują także mniej ścieków. W rezultacie, ekologiczne budynki w bardziej ograniczonym stopniu korzystają z infrastruktury komunalnej, miasto oszczędza na chociażby oczyszczaniu ścieków.

Zielone budynki, które korzystają z alternatywnych źródeł energii np. energii słonecznej, fotowoltaicznej, systemów energetycznych dzielnicy mogą zwiększyć dostęp do energii dla każdego. Zielone budynki, wielokryterialne systemy oceny budynku wspierają ochronę zasobów i ekosystemów poprzez promowanie efektywnego wykorzystania materiałów budowlanych, redukcje odpadów i ochronę otaczającego środowiska naturalnego.

Według Programu Ochrony Środowiska ONZ, żaden inny sektor nie ma tak dużego wpływu na możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Badania wykazały, ze wprowadzenie systemów energooszczędnych jest w stanie zaoszczędzić pieniądze i ograniczyć emisje dwutlenku węgla. Istnieją również silne argumenty ekonomiczne przemawiające za zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla.

World Green Building Week po hasłem "Zielony budynek w nowej zielonej gospodarce", które odbędzie się 20 września br. będzie miało otwartą dla publiczności formułę konferencji, która będzie szeroko omawiała aspekty budownictwa energooszczędnego.

źródło i zdjęcie: plgbc.org

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT