PLGBC rusza z akcją Healthy Kids

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego rusza z inicjatywą Healthy Kids. Akcja "Zdrowe Dzieci" ma za zadanie propagowanie wiedzy na temat jakości powietrza we wnętrzach wśród całego społeczeństwa. Planowane jest także wybudowanie pomieszczeń zdrowej zabawy w wybranych domach małego dziecka.

PLGBC rusza z akcją Healthy Kids

"W związku z tym, że spędzamy ponad 90% swojego czasu wewnątrz budynków, a 1/3 wszystkich obiektów ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, jest to szczególnie ważne aby jak najszybciej zacząć szerzyć wiedzę na ten temat w Polsce" - mówi Agnes Vorbrodt, PLGBC. Akcja PLGBC Healthy Kids została podana do wiadomości w trakcie World Green Building Week w Warszawie 20 września br.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego planuje także przygotować serię artykułów prasowych dotyczących problemów z jakością powietrza wewnątrz budynków kierowanych do rodziców, nauczycieli, wychowawców.

W następnym etapie PLGBC planuje przygotować zestaw informacji na temat jakości powietrza we wnętrzach, który będzie przekazywany szkołom i przedszkolom w celu poprawienia wiedzy z tego zakresu.

Uwieńczeniem akcji Healthy Kids będzie, wytypowanie domów małego dziecka w których PLGBC wraz z firmami Członkowskimi i sponsorami wybuduje bądź też zaadaptuje czy wyposaży pomieszczenia zdrowej zabawy.

PLGBC organizując akcję Healthy Kids chce przybliżyć kwestie budowania oraz remontowania obiektów zgodnie z zasadami budownictwa ekologicznego.

źródło i zdjęcie: plgbc.org.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE