Debiut Wodkan SA na giełdzie NewConnect

Z początkiem sierpnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan SA jest notowane na giełdzie NewConnect. To już blisko trzechsetny debiut spółki na alternatywnym rynku NewConnect.

Debiut Wodkan SA na giełdzie NewConnect

"Witamy spółkę komunalną z Ostrowa Wielkopolskiego na alternatywnym rynku pozagiełdowym GPW NewConnect. Wyrażam nadzieję, że to początek dalszej współpracy, wiem, że i  władze miasta Ostrowa Wielkopolskiego i spółka Holdikom SA mają ambitne plany" powiedział dyrektor NewConnect Emil Stepień. Debiut Wodkan SA na giełdzie NewConnect miał miejsce na początku sierpnia.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan SA dąży do rozwoju poprzez rozbudowę sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz wykonywanie zadań własnych gminy m.in. w zakresie odprowadzania wód deszczowych. PWiK posiada akredytowane laboratorium wodno-ściekowe do badania wody, nowoczesną stację uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków, a także od niedawna, zielone certyfikaty z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

Budowa kogeneracji na terenie oczyszczalni ścieków została zakończona w 2010 roku, a środki na jej dofinansowanie PWiK Wodkan SA pozyskał z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przedmiotem działalności spółki Wodkan SA jest produkcja i dostawa wody pitnej, odbiór i oczyszczanie ścieków, budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji, naprawa i legalizacja wodomierzy, wywóz nieczystości z szamb oraz badania laboratoryjne wody i ścieków.

źródło i zdjęcie: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT