Synkret S.A. wejdzie na NewConnect

W IV kwartale 2011 roku spółka Synkret S.A. planuje debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect. Przed debiutem giełdowym Synkret przeprowadzi prywatną ofertę akcji. Z tej oferty zamierza pozyskać 3 mln zł.

Synkret S.A. wejdzie na NewConnect

Synkret S.A. jest firmą z Bytomia, działającą w obszarze usług budowlanych i inżynieryjnych, w tym inwestycji związanych z ochroną środowiska. Specjalizuje się w wykonawstwie robót inżynieryjnych, instalacyjnych (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze), drogowe, a także architektoniczno-konstrukcyjne.

Wpływy z emisji akcji zostaną przeznaczone na sfinansowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych oraz budowę obiektów przemysłowych i handlowych. Dzięki przewidywanym wpływom firma przeprowadzi również modernizację swojej infrastruktury informatycznej.

Średni, roczny wzrost przychodów spółki Synkret w latach 2007-2010 kształtował się na poziomie ok. 53 proc. W tym okresie zysk netto firmy zwiększał się średnio ok. 60 proc. w każdym roku. W roku 2010 przychody ze sprzedaży wyniosły 50,03 mln zł a zysk netto 2,47 mln zł. Rok 2011 ma przynieść 54 mln zł przychodów i 2,50 mln zł zysku netto. Pierwsze półrocze 2011 roku bytomska firma zakończyła z portfelem zamówień o łącznej wartości ok. 70 proc. planowanych na ten rok kontraktów.

80 procent przychodów firmy uzyskiwane jest od urzędów miejskich i gminnych raz przedsiębiorstw komunalnych, czyli od podmiotów publicznych. Kontrakty z instytucjami komercyjnymi stanowią pozostałe 20 procent. Synkret S.A. zatrudnia ponad 130 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Kieruje nimi kilkunastoosobowy zespół inżynierów i techników, mający wysokie umiejętności organizacyjne i duże doświadczenie w branży budowlanej.

Po wejściu Synkret S.A. na NewConnect spółka planuje zrealizowanie szeregu przedsięwzięć deweloperskich. Zamierza zbudować osiedle domów jednorodzinnych oraz kilka obiektów dla sieci handlowych. Plany te wpisują się w dążenie do osiągnięcia nowego celu spółki, którym jest rozwój działalności deweloperskiej. Dotychczas Synkret specjalizował się w realizacji inwestycji w ramach budownictwa inżynieryjnego i ochrony środowiska. Tworząc właściwe zaplecze dla działalności deweloperskiej dokona przejęcia lub utworzy oddzielną spółkę deweloperską ze 100% kapitałem spółki Synkret S.A.

Doradcą Synkret S.A. podczas przygotowań do debiutu na alternatywnym rynku NewConnect jest WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. (dawniej: CEE Capital Sp. z o.o.), wchodzący w skład grupy kapitałowej WDM.

źródło i zdjęcie: synkret.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT