Łączenie odwodnień liniowych AS-A-S100

Na filmie przedstawiono proces łączenia odwodnień liniowych AS-A-S100.

Poszczególne elementy łączy się ze sobą zaprawami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi. Dylatację należy wykonać z mas elastycznych. Korytka można ciąć - najlepiej w miejscu połączenia kratek.Beton stosowany do ławy i obetonowania nie może być niższej klasy niż podłoże i nawierzchnia odwodniana. 

Stosowanie betonu półsuchego pod korytka umożliwia dokładne i łatwe wypoziomowanie.

Następnie obetonować boki korytek według rysunków. Alternatywą takiego jest zastosowanie Masy Klejąco-Mocującej - wyrobu firmy ITBUD do trwałego osadzania odwodnienia liniowego.W celu uzyskania szczelnego połączenia należy podczas montażu nałożyć zaprawę klejową na damski felc a po dociśnięciu drugiego korytka nadmiar zaprawy zebrać.

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT