PRODUCENCI
AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych
ul.Urbanistów 1, 05-500  Piaseczno
tel. 22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487

Firma AS PPH jest polskim producentem odwodnień liniowych i punktowych zrzeszonym w Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji z siedzibą w Warszawie.

Historia firmy:

Firma AS PPH założona w 1982 roku początkowo działała w zakresie budownictwa inżynieryjnego: projektowania i wykonawstwa oraz produkcji elementów betonowych. Od 1994 roku działalność naszej firmy skoncentrowała się na produkcji systemów odwodnień liniowych i punktowych AS. W ponad 30-letniej działalności w branży materiałów budowlanych firma nasza wypracowała sobie uznanie na polskim rynku. Dzięki autorskiej technologii i stosowaniu najlepszych krajowych materiałów systemy odwodnień AS są w 100 procentach polskim produktem bardzo wysokiej jakości.

ZASTOSOWANIE

Produkt AS to kompletny system , który w pełni umożliwia kompleksowe rozwiązania projektowe i wykonawcze odwodnień powierzchni. Jest przystosowany do współpracy z istniejącymi systemami kanalizacyjnymi i oczyszczającymi wody deszczowe i inne ciecze. W swojej ofercie Firma AS posiada wyroby wykonane z betonu polimerowo cementowego od klasy obciążeń B125 do F900 kN. W ramach systemu znajdują się studzienki odpływowe, studzienki wielofunkcyjne, wpusty uliczne oraz odwodnienia szczelinowe monolityczne, które są nową grupą produktową. Elementy systemu AS są powszechnie stosowane do odwadniania: dróg, ulic, garaży, parkingów, w tym także powierzchni parkingowych znajdujących się na stropach, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych oraz powierzchni narażonych na wyjątkowo silne obciążenia jak lotniska, doki przeładunkowe , bazy wojskowe itp.

CHARAKTERYSTYKA

Odwodnienia liniowe AS z rusztem żeliwnym o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 200, 300, 400 mm
Odwodnienia liniowe żelbetowe AS z rusztem żeliwnym z obetonowaniem bocznym – „typu I” o wymiarach wewnętrznych 150, 200 i 300 mm.

 • Korpusy korytka – wykonane są z betonu polimerowo cementowego o klasie wytrzymałości C60/75, wzmocnione włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność
 • Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających („+R”) oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.
 • Listwy wsporcze: wykonane są z profili stalowych, gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwiczone w ściankach korpusu
 • Ruszty: żeliwne lakierowane lub z powłoką KTL w kl. B125 kN do F900kN

Odwodnienia żelbetowe szczelinowe monolityczne – „typu I” o wymiarach wewnętrznych 100,150, 250, 300mm. Wykonane są z betonu polimerowo cementowego o klasie wytrzymałości C90/105 i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy. Wnętrze korytka szczelinowego wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:

 • odporność chemiczna,
 • doskonałe warunki hydrauliczne dzięki gładkiej powierzchni, montaż nie wymaga dodatkowego uszczelnienia na łączeniach, łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.

CECHY SZCZEGÓLNE

 • elementy bez spadku wewnętrznego
 • elementy ze spadkiem wewnętrznym
 • łączenie elementów za pomocą kaskad ( w celu uzyskania spadku)
 • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
 • korpusy z otworami w dnie lub bocznych ściankach – do odprowadzania wody
 • oznakowanie i numeracja umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy
 • możliwość łączenia elementów pod kątem.

Atesty i gwarancje:

Systemy Odwodnień Liniowych AS spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1433:2005 potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Betonów CEBET w Warszawie, INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie oraz INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie. Wyroby AS oznaczone są znakiem CE oraz posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0438/01/2016. Do każdej faktury wystawiana jest Deklaracja Zgodności. Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008 oraz uzyskane wyróżnienia i certyfikaty: EUROPRODUKT 2011, ZŁOTY INSTALATOR 2010, Przedsiębiorstwo Fair Play 2010, EURO CERTYFIKAT 2010 oraz nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Rozwój i nowoczesność naszej firmy potwierdza również otrzymana w 2013 roku opinia o innowacyjności naszych wyrobów, wydana przez Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Firma AS PPH otrzymała dofinansowanie z tytułu projektu „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AS PPH W WYNIKU WPROWADZENIA NA RYNEK INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW”.

ROZWIŃ OPIS
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT