AS PPH poleca odwodnienia monolityczne

Wyróżnikiem firmy AS Piasecznosą kanały wykonane z betonu polimerowo-cementowego wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym klasy C60/75. Listwy krawędziowe w korytkach, wykonane są z gorącowalcowanych profili stalowych, ocynkowanych ogniowo, które zapewniają lepsze parametry wytrzymałościowe od listew żeliwnych i z blachy stalowej. Przekręcenie rusztów śrubami ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż mocowanie na zatrzaski – brak efektu "klawiszowania". Ruszty żeliwne mogą być zabezpieczone przed korozją, powłoką lakierniczą, lub mogą być ocynkowane ogniowo.

AS PPH poleca odwodnienia monolityczne

Firma AS Piaseczno,  oprócz tradycyjnych odwodnień z rusztem, produkuje kanały odwodnień liniowych szerokości wewnętrznej 400 mm jako przejścia ( łapacze ) dla małych płazów i gadów co ma za zadanie uniemożliwienie im przedostanie się na drogę. W ubiegłym roku kanały te zostały zamontowane przy DW 853 – łącznie zamontowano 129 mb. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Skanska.

W ofercie firmy AS Piaseczno są również odwodnienia liniowe monolityczne szczelinowe. Kanały wykonane są z betonu polimerowo-cementowego, wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym kl. C90/105. Zaletą tego typu odwodnień jest brak tradycyjnego rusztu.

W rozwiązaniu tym, ruszt tworzy jedną całość z korytkiem czego zaletą jest brak efektu wyrywania kratki przy skręcaniu kołem podczas np. zawracania samochodu. Rozwiązanie to bardzo dobrze sprawdza się na obiektach, gdzie występuje duży ruch pojazdów ciężarowych, np. centra logistyczne. Opisywane kanały dostarczyliśmy między innymi na budowę centrum logistycznego Panattoni Park Rzeszowa.

Inwestycja składała się z dwóch hal magazynowych klasy A, sąsiadujące z międzynarodowym portem lotniczym Rzeszów Jasionka. Łącznie zostało zamontowanych 462 mb kanałów AS-S150.

Produkowane przez AS PPH odwodnienia monolityczne znalazły zastosowanie również jako kanały napowietrzająco-odwadniające przy budowie instalacji do biologicznego unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych, powstałych w wyniku segregacji zmieszanych odpadów komunalnych.

Kanały zainstalowane w posadzce bioreaktorów, umożliwiają swobodne poruszanie się ładowarki w obrębie modułu kompostowania, bez obawy uszkodzenia mechanicznego oddziaływania kół na podłoże. Kanały zastosowane na tej inwestycji mają klasę wytrzymałości F900 według normy PN-EN 1433:2005. W ofercie posiadamy kanały o średnicy wew. 100 mm, 150 mm, 250 mm i 300 mm.

Przez kanały tłoczone jest powietrze do pryzm z odpadami podlegających procesowi kompostowania. Celem napowietrzania jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu mikroorganizmom w kompostowanym materiale.

Kanały wyposażone są w system dysz, dzięki czemu uzyskiwane jest równomierne i na odpowiednim poziomie napowietrzenie pryzm z odpadami. Dysze mogą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, stali nierdzewnej, lub z tworzywa. Zagłębienie dysz w szczelinie kanału zabezpiecza je przed mechanicznym uszkodzeniem przez łyżkę ładowacza.

Kanały pełnią również funkcję odwodnienia reaktora – odcieki z przetwarzanych odpadów ujmowane są kanałami a następnie odprowadzane grawitacyjnie do studni umieszczonej poza reaktorem. Naszym innowacyjnym rozwiązaniem jest umieszczenie rury PVC wewnątrz kanału, co zwiększa odporność chemiczną, oraz poprawia parametry hydrauliczne. Natomiast łączenie kanałów za pomocą kielichów z uszczelkami, zapewnia szczelność układu.

Niewątpliwą zaletą systemu jest łatwość montażu. Kanały układa się jak klocki, jeden za drugim, na betonowej ławie. W odróżnieniu od innych rozwiązań, kanały nie potrzebują żadnych mocowników zabezpieczających kanały przed przemieszczaniem się podczas betonowania posadzki, przez co skraca się czas wykonywanych prac.

W 2015 roku kanały zostały zamontowane w dwóch zakładach przetwórstwa odpadów:

  • Nowy Sącz – 590 mb kanałów AS-S100,
  • Chełm – składowisko odpadów Srebrzyszcze - 450 mb kanałów AS-S100.

źródło i zdjęcia: AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych
AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych
AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych
AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych
AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT