Jakie są rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków?

Ze względu na rodzaj stosownego drenażu rozsączającego, będącego nieodzownym elementem, wyróżnić można kilka rodzajów oczyszczalni.

Jakie są rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków?

Podział przydomowych oczyszczalni

W ofercie dostępne są oczyszczalnie z drenażem:

  • tradycyjnym żwirowym,
  • pakietowym W-BOX,
  • tunelowym,
  • studni chłonnej.

Dobór odpowiedniego typu drenażu i jego wielkości zależy od klasy gruntu, ilości mieszkańców w gospodarstwie domowym oraz miejsca na działce.

Oczyszczalnia drenażowa

Najważniejszym elementem oczyszczalni drenażowej jest drenaż rozsączający. We wszystkich rodzajach tego typu oczyszczalni jego zasada, budowa oraz dobór jest identyczny.

Drenaż rozsączający to układ naciętych rur o średnicy 110 mm. Długość drenażu zależy od ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. Rury drenażowe układa się w żwirowej osypce o granulacji około 16-40 mm. Zalecane jest, aby każda nitka drenażowa była zakończona kominkiem napowietrzającym.

Oczyszczalnia pakietowa

W-BOX to wypełnienie polipropylenowe, które stosuje się w zbiornikach drenażowych i retencyjnych. Jest alternatywą dla tradycyjnego systemu kanałowego w przypadku, gdy niemożliwa jest jego modernizacja lub rozbudowa.

Oczyszczalnia pakietowa to idealne rozwiązanie na działki o ograniczonej przestrzeni. Wymiary pojedynczego pakietu to 2,4 dł. x 0,3 szr. x 0,3 gł. m. Pakiety mają znacznie większą pojemność rozsączania niż drenaż (ponad 3 razy większą), w związku z tym wymagają znacznie mniej powierzchni niż oczyszczalnie drenażowe.

Oczyszczalnia tunelowa

Tunele rozsączające zostały zaprojektowane głównie z myślą o zastosowaniu w obrębie budownictwa indywidualnego. Tunele układa się w ciągi i w jednej warstwie i zamyka specjalnymi płytami.

Taki tunel wytrzymuje obciążenie długotrwałe 3,5 tony/m², co umożliwia posadowienie pod obszarami przeznaczonymi dla ruchu samochodów osobowych a także 7,5 tony/m² obciążenia chwilowego. Wymiary pojedynczego tunelu to 1,16 dł. x 0,8 szr. x 0,51 gł. m.

Oczyszczalnia ze studnią chłonną

Ten typ drenażu idealnie sprawdza się wszędzie tam gdzie nie mam miejsca na inne systemy drenażowe.

Źródło i zdjęcia: Euro Szakk

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE