Jak uzdatniać wodę?

Stopień oczyszczenia wody zależy przede wszystkim od tego, do czego będzie wykorzystywana. Do celów gospodarczych, takich jak pranie czy zmywanie, można używać wody oczyszczonej w mniejszym stopniu niż woda do picia. Sposób uzdatniania wody zależy też od tego, skąd ona pochodzi

Jak uzdatniać wodę?

Uzdatnianie wody z własnego ujęcia

Najpierw oczyszcza się ją za pomocą filtrów wstępnych mechanicznych. Usuwają one drobne zanieczyszczenia mechaniczne - piasek, pył, osady na złożach mineralnych lub z tworzywa sztucznego. Filtr mechaniczny stosuje się zazwyczaj jako kolumnę filtracyjną montowaną za hydroforem. Zabezpiecza on dalszą część instalacji i wszelkie urządzenia (podgrzewacze, baterie, filtr antyskażeniowy itp.) przed uszkodzeniem mechanicznym lub zamuleniem. Jest również niezbędny jako pierwszy element zestawu filtrów do uzdatniania wody.

Szczególnym rodzajem filtrów mechanicznych są filtry cyklonowe, które oczyszczają wodę dzięki efektowi cyklonowemu: ruchowi wirowemu wody, sprawiającemu, że cząsteczki pływające w wodzie opadają na dno filtra. Są to filtry duże, stosowane do oczyszczania wody w całym domu: usuwają m.in. piasek i rdzę z instalacji oraz zawiesiny i utlenione związki żelaza. Ich zaletą jest to, że nie powodują spadków ciśnienia

Często stosowanym urządzeniem jest odżelaziacz lub odżelaziaczo-odmanganiacz. Montuje się go jako drugie urządzenie do uzdatniania wody, za filtrem wstępnym, poprzedzając napowietrzaczem i hydroforem - w hydroforze następuje wstępne wytrącenie żelaza z napowietrzonej wody, a w znajdującym się za nim odżelaziaczu - dalsza redukcja zawartości żelaza w wodzie. Odżelaziacz zazwyczaj płukany jest wodą.

Jeżeli w wodzie występuje mangan, usuwa się go albo w dwuwarstwowym odżelaziaczo-odmanganiaczu, albo w oddzielnej kolumnie filtracyjnej zwanej odmanganiaczem. Odmanganiacz regeneruje się za pomocą nadmanganianu potasu.

Nadmierną twardość wody usuniemy, stosując zmiękczacz wody, w którym jony wapnia i magnezu, powodujące nadmierną twardość wody, są zastępowane jonami sodu. Zmiękczacz regeneruje się roztworem soli kuchennej. Alternatywą dla dużej kolumny zmiękczacza jest magnetyzer, który zmienia właściwości elektromagnetyczne cząsteczek odpowiedzialnych za twardość wody.

Woda pitna może też wymagać zastosowania filtra z węglem aktywnym, który usunie nieprzyjemny zapach i smak oraz niebezpieczne dla zdrowia związki. Stosowane są one jako duże kolumny filtracyjne, uzdatniające wodę dla całego domu, lub jako małe urządzenia stosowane przy zlewie w kuchni.

Można też zastosować filtr z odwróconą osmozą, który oczyści wodę z wszelkich zanieczyszczeń, które się w niej znajdują. Jednak później taką wodę należy wtórnie zmineralizować, gdyż woda całkowicie oczyszczona nie jest zdrowa. Ponieważ filtry z odwróconą osmozą są drogie, używa się je wyłącznie do uzdatniania wody pitnej.

Filtry do wody z własnego ujęcia stosuje się zazwyczaj jako duże kolumny filtracyjne. Mogą pracować automatycznie lub ich płukaniem możemy sterować ręcznie. To pierwsze rozwiązanie, chociaż droższe, jest dużo wygodniejsze.

Uzdatnianie wody wodociągowej

O ile jest taka potrzeba, warto zastosować filtr wstępny mechaniczny tuż za wodomierzem, który oczyści całą zużywaną w domu wodę. Pozostałe filtry traktuje się jako doczyszczanie wody pitnej w pobliżu punktu jej poboru. Możemy zastosować filtr montowany w szafce podzlewozmywakowej, ustawiany na zlewie lub montowany bezpośrednio na baterii.

Są też filtry prysznicowe i pralkowe. Najczęściej stosowany jest filtr węglowy, który usuwa nieprzyjemny zapach i smak wody oraz pochodne chloru. Można też zastosować niewielki zestaw trzech filtrów zawierający poza filtrem wstępnym i węglowym także zmiękczacz wody. Częstym uzupełnieniem zestawu do uzdatniania wody wodociągowej jest filtr z odwróconą osmozą, usuwający większość zanieczyszczeń występujących w wodzie. Chociaż jest to drogie urządzenie, usuwa z wody wszelkie nieznane i szkodliwe związki, a zastosowanie mineralizatora uzupełnia oczyszczoną wodę o usunięte wcześniej zdrowe minerały.

opr.: Monika Czeczotek
zdjęcia: Alco, BWT


Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE