Źródła wody pitnej

Woda używana w naszych domach może pochodzić z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia, czyli studni. Żeby nie szkodziła, musi być czysta. Co zrobić by właśnie taka płynęła z kranu?

Źródła wody pitnej

Woda pitna z wodociągu

Stopień i rodzaj zanieczyszczenia wody wodociągowej zależy od tego, skąd jest pobierana i od rozległości sieci wodociągowej. Jakość wody z ujęcia głębinowego będzie na pewno lepsza niż wody pobieranej z rzeki niedaleko jej ujścia do morza. Niestety ujęcia głębinowe spotyka się zazwyczaj tylko w niewielkich miejscowościach, w większych - woda pitna jest pobierana z rzek, które zbierają różnorodne ścieki chemiczne z zakładów przemysłowych.

I chociaż taka woda powinna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia), nietypowych związków chemicznych, które się w niej znajdują, nikt nie bada. Ponadto nie wszędzie woda jest odpowiednio uzdatniona. Przykładowo w 2002 r. 40% badanych ujęć wody powierzchniowej było pozaklasowych (wg raportu NIK), zostało to potwierdzone w 2005 r. przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Woda wodociągowa może ulec wtórnemu zanieczyszczeniu - tym bardziej, im bardziej rozległa jest sieć wodociągowa. Do środka rur może się dostać piasek lub np. resztki uszczelnień pozostałych po remoncie i modernizacji sieci wodociągowych. Jeżeli zauważymy pogorszenie się jakości wody pitnej: mętny kolor lub dziwny zapach, powinniśmy zgłosić to w zakładzie wodociągowym, który dostarcza wodę do naszego domu. Zakład ten ma obowiązek jak najszybciej zbadać wodę, pobierając próbkę z hydrantu, z którego woda płynie do domowej instalacji i w razie konieczności przepłukać wodociąg.

Osoba reklamująca jakość wody powinna zostać poinformowana (najlepiej telefonicznie) o naprawie awarii i możliwości ponownego korzystania z tego źródła wody.

Woda pitna z własnej studni

Rodzaj zanieczyszczeń zależy od głębokości, z jakiej ją pobieramy. Jeżeli źródło wody jest na głębokości kilku metrów, należy sprawdzić, czy nie jest zanieczyszczona niebezpiecznymi azotanami, bakteriami lub związkami organicznymi. Niestety wówczas lepiej wykopać nową studnię, niż uzdatniać tak zanieczyszczoną. Dlatego, zanim wykopiemy płytką studnię, nie przekraczając pierwszej warstwy nieprzepuszczalnej, sprawdźmy, czy w okolicy nie ma pól uprawnych lub zakładów przemysłowych.

Woda pobierana z pokładu poniżej pierwszej warstwy nieprzepuszczalnej zawiera zazwyczaj podwyższone wartości żelaza i manganu, może też być zbyt twarda lub zawierać amoniak, siarkowodór i chlorki. Nie zawiera za to niebezpiecznych zanieczyszczeń charakterystycznych dla płytkiej studni.

Źródła wody pitnej
Najbezpieczniejszą pod względem sanitarnym i chemicznym wodę zapewni nam studnia wiercona z pompą samozasysającą (a) lub głębinową (b) Ważne, żeby woda była pobierana z głębszych warstw wodonośnych

opr.: Monika Czeczotek

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT