Jakie korzyści energetyczne może przynieść współpraca wentylacji mechanicznej z GWC?

Zastosowanie wentylacji mechanicznej z przeciwprądowym wymiennikiem do odzysku ciepła oraz płytowego Gruntowego Wymiennika Ciepła jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku budynków pasywnych i niskoenergetycznych.

Jakie korzyści energetyczne może przynieść współpraca wentylacji mechanicznej z GWC?

Wentylacja mechaniczna, a GWC

Może ono ograniczyć straty wentylacyjne ponad 10-krotnie w stosunku do rozwiązań bez odzysku ciepła. Przeprowadzono szacunkowe obliczenia dla centrali wentylacyjnej z wymiennikiem przeciwprądowym oraz GWC firmy Pro-Vent.

Założenia: powierzchnia ogrzewana 120 m², strumień powietrza wentylacyjnego (wg. PN-EN 15251) – 300 m3/h, sprawność odzysku ciepła: 85%. Straty ciepła przez wentylację w sezonie grzewczym dla wentylacji mechanicznej z GWC wynoszą ok. 1000 kWh. Wyznaczono szacunkowe straty ciepła w sezonie dla budynku wentylowanego powietrzem bez odzysku ciepła.

Założono ten sam strumień powietrza by spełnić wymagania normy PN-EN 15251. Straty ciepła przez wentylację w sezonie grzewczym dla tego przypadku wynoszą ok. 10 000 kWh. Zastosowanie rekuperacji z GWC ogranicza straty wentylacyjne nawet 10-krotnie w porównaniu do rozwiązań nieefektywnych energetycznie bez odzysku ciepła.

W okresie letnim wydajny, płytowy GWC pomoże skutecznie ochłodzić budynek. Dla przykładowego obiektu ilość chłodu dostarczana przez GWC może wynieść ok. 2000 kWh, co daje oszczędności rzędu kilkuset złotych w sezonie.

Magdalena Skórska Projektant Instalacji Sanitarnych PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE
zdjęcia: Pro-Vent

 

 

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE