PRODUCENCI
PROTEKT
ul.Starorudzka 9, 93-403  Łodź
tel. 42 29 29 500, 42 680 20 83

PROTEKT TO PRODUCENT SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Urządzenia i systemy produkowane przez firmę PROTEKT zapewniają bezpieczeństwo pracy w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości.

Nasz sprzęt stosowany jest w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębokościowych oraz w ratownictwie. Oferujemy zarówno składniki indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, jak również stałe systemy asekuracyjne. Szczególną wagę przywiązujemy do wygody użytkowania i niezawodności naszych urządzeń, starając się jak najlepiej dostosować do rosnących wymagań odbiorców. Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadają europejskie certyfikaty CE.

SZKOLENIA BHP

Firma PROTEKT oferuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości z uwzględnieniem przeglądów technicznych sprzętu. Szkolenia dedykowane są zarówno dla użytkowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, którzy są zobowiązani do dokonywania przeglądów elementów sprzętu, jak również do osób odpowiedzialnych za sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości w firmie, zajmujących się przeglądami okresowymi sprzętu.

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

  • metod i środków ochrony przed upadkiem, podczas prowadzenia prac na wysokości,
  • organizacji i sposobów prac na wysokości,
  • aspekty prawne i formalne prowadzenia prac na wysokości,
  • prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego.

PRZEGLĄDY SPRZĘTU

Firma PROTEKT prowadzi przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości:

  • przeglądy okresowe (coroczne lub częściej)
  • przeglądy fabryczne (po pięcioletnim okresie użytkowania lub wcześniej).

Przeglądy okresowe i fabryczne można wykonać w siedzibie firmy:

PROTEKT
93-403 Łodź,
ul. Starorudzka 9
(należy przesłać sprzęt wraz ze zleceniem na wykonanie przeglądu),

W miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę (należy przesłać zlecenie na wykonanie przeglądu wraz z kontaktem telefonicznym w celu ustalenia terminu i miejsca przeglądu). Przeglądy okresowe może wykonywać także osoba upoważniona przez producenta lub odpowiedzialna za sprzęt w firmie w której użytkowany jest sprzęt.

Osoba odpowiedzialna za sprzęt powinna:

  • posiadać odpowiednie upoważnienie od kierownika czy dyrektora firmy do zajmowania się w/w sprawami
  • przejść szkolenie z zakresu przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Przeglądy okresowe sprzętu należy wykonywać zgodnie z instrukcją użytkowania poszczególnych elementów sprzętu zgodną z PN-EN 365 "Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania oraz znakowania".

ROZWIŃ OPIS
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT