Metody asekuracji pracownika, przy pracy na wysokości

Pracownik wykonując pracę na wysokości musi być odpowiednio zabezpieczony. Wybór właściwej metody asekuracyjnej jest kluczowym elementem sytemu ochrony pracownika przed zagrożeniami, wynikającymi z pracy na wysokości.

Metody asekuracji pracownika, przy pracy na wysokości

Metody asekuracji

Nie zawsze można zainstalować stałe konstrukcji zapobiegające zagrożeniu upadkiem z wysokości, w takie sytuacji należy stosować środki ochrony zbiorowej, takie jak siatki lub balustrady ochronne.

Często wykorzystywane są rusztowania, podnośniki lub ruchome pomosty zapewniające wygodę i bezpieczeństwo.Co zrobić w sytuacji, gdy żadna z powyższych metod nie jest możliwa do realizacji? Należy wtedy zastosować indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy praca odbywa się na niezabezpieczonych powierzchniach, jak również podczas pracy na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych oraz podczas korzystania z technik dostępu linowego.

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem ma zasadnicze funkcje:

  • ustalanie pozycji podczas pracy lub niedopuszczanie do przyjęcia przez pracownika położenia, w którym istnieje możliwość upadku z wysokości, zgodnie z EN 358:2002 (Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości);
  • w sytuacji zaistnienia upadku - zatrzymanie upadku w powietrzu i ograniczenie siły towarzyszącej zatrzymaniu oraz umożliwienie poszkodowanemu na bezpieczne oczekiwanie na nadejście pomocy, zgodnie z EN 363:2005 (Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - systemy powstrzymywania spadania).

Prawidłowy wybór metod i sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości może jedynie zapewnić specjalistyczne przeszkolenie pracowników i kadry kierowniczej.

Źródło i zdjęcia: Protekt

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE